Zapraszamy do naszej szkoły. Zapoznaj się z ofertą edukacyjną

Skip to main content

Wycieczka do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliz

19 czerwca 2015 roku uczniowie klasy II a o profilu biologiczno – chemicznym wraz z nauczycielem chemii panią Haliną Chilimoniuk odwiedzili Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Hajnówce. Kierownik przedsiębiorstwa i technolog opowiedzieli o procesach technologicznych. Uczniowie zobaczyli urządzenia, w których zachodzi ciąg różnych przemian chemicznych oczyszczania oraz laboratorium, w którym badane są […]

Projekt edukacyjny w klasie II gimnazjum

W roku szkolnym 2014/2015 gimnazjaliści z klasy drugiej stanęli przed nowym wyzwaniem. A mianowicie, uczniowie gimnazjum, w którym obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek udziału w realizacji projektu gimnazjalnego, który został zdefiniowany jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod. W związku z tym, w dniu […]

BIWAK W AUGUSTOWIE

W ciepły czerwcowy weekend wybraliśmy się na szkolny biwak do Augustowa aby poza murami szkoły móc poznawać się, integrować, nawiązywać nowe znajomości. Przez trzy dni, od 12 do 14 czerwca, przebywaliśmy pod opieką Pani Małgorzaty Leszczyńskiej, Pana Bogdana Nowickiego oraz Pana Romana Wnuczko. Na wycieczkę pojechały klasy gimnazjalne oraz klasy I i II liceum. Skorzystaliśmy […]

Konkurs Plastyczny „Wiosna Młodych Talentów”

29 maja 2015 r. nastąpiło rozstrzygnięcie XII edycji konkursu plastycznego „Wiosna Młodych Talentów”. W konkursie wzięło udział 378 uczestników, którzy przygotowali 633 prace. Oceny dokonywano w różnych kategoriach wiekowych oraz przyznano wyróżnienia i statuetki „Talent 2015”, „Supertalent 2015”, Grand Prix. W konkursie tym, już po raz trzeci, wzięła udział Sylwia Olejnicka uczennica klasy II a. […]

Uczniowie gimnazjum w V Międzygimnazjalnym Konkurs

Uczniowie gimnazjum w V Międzygimnazjalnym Konkursie Języka Angielskiego  „Train Your Brain”

14 maja 2015 r. odbył się finał V Międzygimnazjalnego Konkursu Języka Angielskiego ‘’Train Your Brain’’ pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Hajnówka. W konkursie uczestniczyli uczniowie wszystkich hajnowskich gimnazjów. Do etapu szkolnego turnieju, który odbył się w marcu 2015 r. przystąpiło 6 uczniów z klasy II gimnazjum i jedna uczennica z klasy I gimnazjum. Rozwiązywali oni […]

Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pela

Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej

za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2014/2015 przyznawane uczniom klas V-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum, uczęszczających do szkół znajdujących się na terenie miasta Hajnówka oraz absolwentom hajnowskich gimnazjów kontynuującym naukę w I klasach szkół ponadgimnazjalnych. Celem stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej jest promowanie i wyróżnianie uczniów uzdolnionych, wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w […]

Powiatowy Fundusz Stypendialny im. prof. Simony Ko...

Powiatowy Fundusz Stypendialny im. prof. Simony Kossak

Stypendium może być przyznane dla uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą prowadzonych przez Powiat Hajnowski z wyjątkiem szkół dla dorosłych. Stypendium mogą otrzymywać uczniowie po ukończeniu pierwszego roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej. Stypendium może być przyznane uczniowi, który w klasyfikacji rocznej otrzymał średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie. Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać dyrektorzy […]

Wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej

14 maja 2015r. grupa czternastu uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie wyjechała do Opery i Filharmonii Podlaskiej na spektakl w adaptacji reżysera Krzysztofa Jasińskiego „Wędrowanie wg Wyspiańskiego”. Tryptyk zawierał trzy dramaty Stanisława Wyspiańskiego: „Wesele”, „Wyzwolenie” i „Akropolis” przedstawione w sposób przystępny i zrozumiały dla młodych ludzi. Inscenizacja choć trwała blisko cztery […]

ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

30 kwietnia 2015 r. w naszej szkole uczniowie pierwszych klas licealnych, wraz z wychowawczyniami Panią Małgorzatą Leszczyńską i Panią Ireną Dmitruk, przygotowali apel z okazji 224 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystości wzięli także udział wybrani gimnazjaliści z klasy I oraz II. Część artystyczna składała się z przedstawienia, w którym uczniowie wcielili się w […]

Zakończenie roku maturzystów

W piątkowe popołudnie 24.04.2015 r. w szkole odbyło się zakończenie roku maturzystów. Po trzech latach nauki w I LO, w pełni ukształtowani maturzyści, po raz ostatni weszli w mury szkoły jako uczniowie…by opuścić je już jako absolwenci. Licealiści pożegnali się ze swoją szkołą, nauczycielami i kolegami. Ostatni dzień nauki w szkole uczniowie spędzili bardzo uroczyście. […]