Zapraszamy do naszej szkoły. Zapoznaj się z ofertą edukacyjną

Skip to main content

Stypendium im. prof. Simony Kossak

Zarząd Powiatu Hajnowskiego przyznał stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak za wyniki w nauce. W roku szkolnym 2015/2016 stypendium otrzyma dziewięciu uczniów naszego liceum: Mateusz Denisiuk IIa Paulina Janowicz IIa Dominika Diana Nowik IIa Berenika Maria Dzwonkowska IIb Agata Parfieniuk IIb Anna Patrycja Szumowska IIb Jakub Jabłoński IIIa Krystyna Małgorzata Sobesiuk IIIa […]

W Kręgu Mistrza Profesora Jana Jerzego Karpińskieg

7 września to był chłodny i deszczowy dzień. Klasa II A LO pojechała do Białowieży wraz z opiekunkami: panią prof. H.Chilimoniuk i panią mgr E. Wołkowycką. Odważna, zaradna i posiadająca dużą wiedzę grupa wzięła udział w konkursie (grze terenowej) pt. “W Kręgu Mistrza Profesora Jana Jerzego Karpińskiego”, organizowanym w ramach XIX Festiwalu Nauki przez Instytut […]

STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 POMOC ...

Stypendium szkolne skierowane jest do uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka (miasto Hajnówka), których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów przypadających na jednego członka w rodzinie, w szczególności gdy występują okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, wystąpiło […]

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

Pomoc zostanie skierowana do trzech grup uczniów: najmłodszych uczestników edukacji szkolnej – uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum; uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; […]

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016!

1 września 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących rozpoczęli kolejny rok szkolny. Na inauguracji nowego roku szkolnego 2015/2016 oprócz uczniów klas 1-3 gimnazjum oraz klas liceum, grona pedagogicznego, dyrekcji szkoły obecni byli również rodzice uczniów i absolwenci. Gościem uroczystości był naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hajnówce – Włodzimierz Pietruczuk. Po odśpiewaniu przez zgromadzonych […]

Zakończenie roku szkolnego

Dnia 26 czerwca 2015 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego. O godzinie 9,00 w sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Swoją obecnością uroczystość uświetnili przybyli goście: starosta Powiatu Hajnowskiego Mirosław Romaniuk oraz delegacja z Niemiec, przedstawiciele Urzędu Nordsee-Treene i Stowarzyszenia “Przyjaciele Hajnówki”. Wszystkich zebranych powitała dyrektor szkoły Maria Skwarczyńska. Pani dyrektor dokonała podsumowania […]

Wycieczka do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliz

19 czerwca 2015 roku uczniowie klasy II a o profilu biologiczno – chemicznym wraz z nauczycielem chemii panią Haliną Chilimoniuk odwiedzili Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Hajnówce. Kierownik przedsiębiorstwa i technolog opowiedzieli o procesach technologicznych. Uczniowie zobaczyli urządzenia, w których zachodzi ciąg różnych przemian chemicznych oczyszczania oraz laboratorium, w którym badane są […]

Projekt edukacyjny w klasie II gimnazjum

W roku szkolnym 2014/2015 gimnazjaliści z klasy drugiej stanęli przed nowym wyzwaniem. A mianowicie, uczniowie gimnazjum, w którym obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek udziału w realizacji projektu gimnazjalnego, który został zdefiniowany jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod. W związku z tym, w dniu […]

BIWAK W AUGUSTOWIE

W ciepły czerwcowy weekend wybraliśmy się na szkolny biwak do Augustowa aby poza murami szkoły móc poznawać się, integrować, nawiązywać nowe znajomości. Przez trzy dni, od 12 do 14 czerwca, przebywaliśmy pod opieką Pani Małgorzaty Leszczyńskiej, Pana Bogdana Nowickiego oraz Pana Romana Wnuczko. Na wycieczkę pojechały klasy gimnazjalne oraz klasy I i II liceum. Skorzystaliśmy […]

Konkurs Plastyczny „Wiosna Młodych Talentów”

29 maja 2015 r. nastąpiło rozstrzygnięcie XII edycji konkursu plastycznego „Wiosna Młodych Talentów”. W konkursie wzięło udział 378 uczestników, którzy przygotowali 633 prace. Oceny dokonywano w różnych kategoriach wiekowych oraz przyznano wyróżnienia i statuetki „Talent 2015”, „Supertalent 2015”, Grand Prix. W konkursie tym, już po raz trzeci, wzięła udział Sylwia Olejnicka uczennica klasy II a. […]