Skip to main content

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych

W dniu 17 września 2015r. odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych liceum i gimnazjum. Tym samym stali się pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły. Społeczność szkolna wraz z rodzicami pierwszoklasistów mieli okazję uczestniczyć w tak ważnym wydarzeniu. Aktu pasowania dokonała Pani Dyrektor, a uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy. W pełni zasłużyli oni na miano uczniów Gimnazjum nr 4 w Hajnówce. […]

Pucharu Polski Nordic Walking w Hajnówce

12 września 2015  w sobotę zostały rozegrane zawody Pucharu Polski Nordic Walking w Hajnówce.  Na starcie w dniu zawodów stawiło się 641 uczestników rywalizujących we wszystkich kategoriach.  Młodzież naszej szkoły   wystartowała na dystansie 5 kilometrów. Każdy uczestnik zawodów otrzymał numer startowy, a po przejściu linii mety: pamiątkowy medal, pakiet startowy wraz z kuponami na posiłek […]

Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka im. Pelagii

Decyzją Komisji Stypendialnej, Stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka im. Pelagii Ponieckiej za wyniki w nauce w roku szkolnym 2015/2016, otrzyma czterech uczniów naszego gimnazjum. Wśród stypendystów znaleźli się: Karolina Sierocka kl. III gim Ewelina Onopiuk kl. III gim Kamil Kośko kl. III gim Natalia Gryniewicz kl. II gim Uroczyste wręczenie Aktów przyznania Stypendium odbędzie się 1 […]

Stypendium im. prof. Simony Kossak

Zarząd Powiatu Hajnowskiego przyznał stypendia z Powiatowego Funduszu Stypendialnego im. prof. Simony Kossak za wyniki w nauce. W roku szkolnym 2015/2016 stypendium otrzyma dziewięciu uczniów naszego liceum: Mateusz Denisiuk IIa Paulina Janowicz IIa Dominika Diana Nowik IIa Berenika Maria Dzwonkowska IIb Agata Parfieniuk IIb Anna Patrycja Szumowska IIb Jakub Jabłoński IIIa Krystyna Małgorzata Sobesiuk IIIa […]

W Kręgu Mistrza Profesora Jana Jerzego Karpińskieg

7 września to był chłodny i deszczowy dzień. Klasa II A LO pojechała do Białowieży wraz z opiekunkami: panią prof. H.Chilimoniuk i panią mgr E. Wołkowycką. Odważna, zaradna i posiadająca dużą wiedzę grupa wzięła udział w konkursie (grze terenowej) pt. “W Kręgu Mistrza Profesora Jana Jerzego Karpińskiego”, organizowanym w ramach XIX Festiwalu Nauki przez Instytut […]

STYPENDIA SZKOLNE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 POMOC ...

Stypendium szkolne skierowane jest do uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Hajnówka (miasto Hajnówka), których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów przypadających na jednego członka w rodzinie, w szczególności gdy występują okoliczności: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, rodzina niepełna, brak umiejętności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, wystąpiło […]

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

Pomoc zostanie skierowana do trzech grup uczniów: najmłodszych uczestników edukacji szkolnej – uczniów klas trzecich szkoły podstawowej oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia; uczniów, którzy kontynuują naukę według nowej podstawy programowej na poziomie klasy czwartej technikum; uczniów niepełnosprawnych: słabowidzących; niesłyszących; słabosłyszących; z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym; […]

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016!

1 września 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących rozpoczęli kolejny rok szkolny. Na inauguracji nowego roku szkolnego 2015/2016 oprócz uczniów klas 1-3 gimnazjum oraz klas liceum, grona pedagogicznego, dyrekcji szkoły obecni byli również rodzice uczniów i absolwenci. Gościem uroczystości był naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hajnówce – Włodzimierz Pietruczuk. Po odśpiewaniu przez zgromadzonych […]

Zakończenie roku szkolnego

Dnia 26 czerwca 2015 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego. O godzinie 9,00 w sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Swoją obecnością uroczystość uświetnili przybyli goście: starosta Powiatu Hajnowskiego Mirosław Romaniuk oraz delegacja z Niemiec, przedstawiciele Urzędu Nordsee-Treene i Stowarzyszenia “Przyjaciele Hajnówki”. Wszystkich zebranych powitała dyrektor szkoły Maria Skwarczyńska. Pani dyrektor dokonała podsumowania […]

Wycieczka do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanaliz

19 czerwca 2015 roku uczniowie klasy II a o profilu biologiczno – chemicznym wraz z nauczycielem chemii panią Haliną Chilimoniuk odwiedzili Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Hajnówce. Kierownik przedsiębiorstwa i technolog opowiedzieli o procesach technologicznych. Uczniowie zobaczyli urządzenia, w których zachodzi ciąg różnych przemian chemicznych oczyszczania oraz laboratorium, w którym badane są […]