Nauczamy z wykorzystaniem Office 365

Skip to main content

„Chemia w marcu”

Tegoroczny marzec obfitował w konkursy chemiczne. Odbył się Ogólnopolski Konkurs Chemiczny „Alchemik” oraz Wielki Test Edukacyjny „Odkrycia i reakcje”. Oba konkursy odbyły się online. Do zmagań z pytaniami konkursowymi przystąpili nasi maturzyści, dla których oprócz rywalizacji była to doskonała powtórka przed maturą. Na wyniki musimy poczekać do maja. Zapraszam serdecznie wszystkich do brania udziału w […]

„Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie”

„Jestem Polakiem, więc mam obowiązki polskie”

W piątek (12.02.21) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyła się gala wręczenia nagród w IX Konkursie Wiedzy Patriotycznej o Romanie Dmowskim, który patronatem honorowym objął wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.  Przewodniczącym kapituły konkursowej był wicewojewoda podlaski Tomasz Madras.  Wśród laureatów i wyróżnionych znaleźli się uczniowie z całego kraju, w tym uczeń z klasy I a […]

Terminy egzaminu dojrzałości w 2021 roku

od 7 do 20 maja 2021 r. Harmonogram matury 2021 w terminie głównym Część ustna egzaminu maturalnego Część ustna egzaminu maturalnego w terminie głównym od 7 do 20 maja. Egzaminy ustne obejmują język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne oraz języki łemkowski i kaszubski. Część pisemna egzaminu maturalnego Data Godzina 9:00 Godzina 14:00 4 […]

OLIMPIADA STATYSTYCZNA

W tym roku, już po raz piąty, odbyła się Olimpiada Statystyczna, której organizatorami są Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Jest współfinansowana ze środków MEN. Głównym celem Olimpiady Statystycznej jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży. Przebiega w trzech etapach: […]

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. W elitarnym gronie tegorocznych stypendystów znalazły się dwie uczennice I […]