27 listopada 2014 w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży odbyła się Konferencja podsumowująca projekt „e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia”. Grupy uczniowskie z 10 szkół prezentowały efekty swoich badań w postaci posterów. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy III a: Agata Bondaruk, Sylwia Gierasimiuk, Urszula Macuta, Sylwia Swatko, Diana Siemieniuk, Natalia Szwarc, Elwira Targosz, Monika Witkowska, Natalia Zarecka

Fotografujący konferencję pan Tomasz Kamiński przygotował pakiet najlepszych zdjęć – znajdują się w jednym, spakowanym pliku

http://krainazubra.pl/files/tmp/e_przyrodnik20141127.zip

Informacje o konferencji umieszczone są na stronie IBS

(http://www.zbs.bialowieza.pl/artykul/783.html)

Film pana Tomasza Kamińskiego prezentowany podczas konferencji jest dostępny pod adresem

https://www.youtube.com/watch?v=ukHT14zViRY

Plakat zaprezentowany przez uczennice spotkał się z dużym uznaniem pracowników naukowych i wszystkich zaproszonych na konferencję gości. Uczennice włożyły bardzo dużo pracy, aby zebrać i opracować wyniki ,jak również godnie zaprezentować się na konferencji naukowej, odpowiadać na zadawane pytania. Gratuluję pięknego posteru, udanej prezentacji ,dziękuję bardzo za współpracę i życzę dalszych sukcesów naukowych.

Halina Chilimoniuk

Print Friendly, PDF & Email