Rekrutacja 2018/2019

LP. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do

szkoły ponadgimnazjalnej

07.05 – 22.06
2018 r. 
do godz. 15:00
do 17.07.2018 r.

godz. 15:00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do

Szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

do 25.06.2018 r.

godz. 15:00

 
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

Wniosków o przyjęcie do szkoły

ponadgimnazjalnej

do 26.06.2018 r.  do 23.07.2018 r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 11.07.2018 r.

o godz. 10:00

09.08.2018 r.

o godz. 10:00

5. Potwierdzenie przez rodzica

kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału

zaświadczeniao wynikach egzaminu

gimnazjalnego

do 12.07.2018 r.

godz. 15:00

 do 10.08.2018 r.

godz. 15:00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów

13.07.2018 r.

o godz. 10:00

 13.08.2018 r.

o godz. 10:00

Print Friendly, PDF & Email