Rada Rodziców

 

Wpłaty na Radę Rodziców w kwocie 35 zł od każdego ucznia można dokonać na konto:

Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce

ul. J. Piłsudskiego 7

17-200 Hajnówka

Nr rachunku : 06 8071 0006 0000 0273 2000 0020

Print Friendly, PDF & Email