WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH  ROK SZKOLNY 2018/2019

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. M. Skłodowskiej – Curie

 

Klasa  I

Lp.

 

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor/Wydawnictwo Uwagi
 

1.

 

Język polski

 

Lustra świata. Część 1 i 2

Zakres podstawowy i rozszerzony

 

W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, M. Pabisek /

Wyd. WSiP

 

 

 

 

2.

 

Język angielski

 

Oxford Solutions  

 

 

 

T. Falla, P.A. Davies /

Wyd. Oxford University Press

 

Wybór poziomu i zakup

podręcznika we wrześniu

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

Język niemiecki

 

 

Meine Welttour 1

Podręcznik do języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych

 

 

 

 

S. Mróz-Dwornikowska /

Wyd. Nowa Era

 

 

 

 

 

Wybór poziomu i zakup

podręcznika we wrześniu

 

 

 

lub

 

Meine Welttour 2

Podręcznik do języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych

 

 

4.

 

Język rosyjski

 

Нᴏвый Диaлᴏг 2

Język rosyjski.

Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

 

 

M. Zybert /

Wyd. WSiP

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

Historia

 

Poznać przeszłość. Wiek XX

Podręcznik do historii dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

 

 

S. Roszak, J. Kłaczkow /

Wyd. Nowa Era

 

 

6.

 

Wiedza o społeczeństwie

 

 

 

Po prostu. WOS

Wiedza o Społeczeństwie.

Podręcznik Szkoły ponadgimnazjalne.

Zakres podstawowy

 

 

M. Grondas, J. Żmijski /

Wyd. WSiP

 

 

7.

 

 

 

Wiedza o kulturze

 

Spotkanie z kulturą

 

M. Bokiniec, J. Michałowski i inni /

Wyd. Nowa Era

 

 

 

8.

 

 

Matematyka

 

Matematyka 1

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

 

W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek /

Wyd. Nowa Era

 

 

 

 

9.

 

Fizyka

 

Odkryć fizykę

Podręcznik do fizyki dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

M. Braun, W. Śliwa /

Wyd. Nowa Era

 

10.

 

Chemia

 

To jest chemia

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

 

R. Hassa, A. Mrzigod, J. Mrzigod /

Wyd. Nowa Era

 

 

11.

 

Biologia

 

 

Biologia na czasie

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

E. Bonar, W. Koszewiec – Jeleń,

S. Czachorowski /

Wyd. Nowa Era

 

12.

 

Geografia

 

 

 

Oblicza geografii

Podręcznik do geografii dla szkół ponadgimnazjalnych z atlasem geograficznym.

Poziom podstawowy

 

 

R. Uliszak, K. Wiederman /

Wyd. Nowa Era

 

 

13.

 

Podstawy

przedsiębiorczości

 

 

Przedsiębiorczość na czasie

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

 

K. Garbacik, M. Żmiejko /

Wyd. PWN

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

Informatyka

 

Informatyka – „Odkrywamy na nowo”

Podręcznik.

Zakres podstawowy

 

 

A. Gawełek /

Wyd. Operon

 

 

15.

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

 

Żyję i działam bezpiecznie

Podręcznik do edukacji i bezpieczeństwa dla szkół ponadgimnazjalnych

 

 

J. Słoma /

Wyd. Nowa Era

 

 

16.

 

Religia katolicka

 

 

W blasku Bożej prawdy

Podręcznik do religii dla kl. I liceum i technikum

 

 

ks. dr T. Śmiech, E. Kondrak /

Wyd. Jedność

 

 

17.

 

Religia prawosławna

 

 

Droga. Prawda. Życie. Część 1

 

L. Busłowska /

Wyd. Warszawska Metropolia Prawosławna

 

 

Klasa  II

Lp.

 

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor/Wydawnictwo Uwagi
 

1.

 

Język polski

 

Lustra świata. Część 3 i 4

Zakres podstawowy i rozszerzony

 

W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, M. Pabisek /

Wyd. WSiP

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

Język angielski

 

Oxford Solutions – Intermediate 

 

 

T. Falla, P.A. Davies, J. Sosnowska /

Wyd. Oxford University Press

 

 

gr. podstawowa

 

Oxford Solutions –

Upper – Intermediate

 

T. Falla, P.A. Davies i inni /

Wyd. Oxford University Press

 

 

gr. zaawansowana

 

 

3.

 

Język niemiecki

 

 

Meine Welttour 2

Podręcznik do języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych

 

S. Mróz-Dwornikowska /

Wyd. Nowa Era

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Język rosyjski

 

Нᴏвый Диaлᴏг 2

Język rosyjski.

Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

 

 

M. Zybert /

Wyd. WSiP

 

Нᴏвый Диaлᴏг 3

Język rosyjski.

Podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

 

O. Tatarchyk, A. Ślązak-Gwizdała /

Wyd. WSiP

 

 

 

 

5.

 

 

 

Matematyka

Matematyka 2

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

 

 

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska

i inni /

Wyd. Nowa Era

 

gr. j. pol. – hist.

 

gr. geogr. – WOS

Matematyka 2

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres rozszerzony

 

 

W. Babiański, L. Chańko, J. Czarnowska

i inni /

Wyd. Nowa Era

 

gr. mat. – biol.

 

 

 

6.

 

 

 

 

Biologia

Biologia na czasie 1

Podręcznik dla liceum i technikum

zakres rozszerzony

 

 

M. Guzik, E. Jastrzębska, R. Kozik i inni /

Wyd. Nowa Era

 

 

 

 

gr. mat. – biol.

Biologia na czasie 2

Podręcznik dla liceum i technikum zakres rozszerzony

 

F. Dubert, R. Kozik, S. Krawczyk i inni /

Wyd. Nowa Era

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

Geografia

 

 

 

Oblicza geografii 1

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Zakres rozszerzony

 

 

R. Malarz, M. Więckowski, /

Wyd. Nowa Era

 

 

 

 

gr. geogr. – WOS

Oblicza geografii 2

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego

i technikum.

Zakres rozszerzony

 

T. Rachwał /

Wyd. Nowa Era

 

 

 

 

8.

 

 

 

Wiedza o społeczeństwie

 

 

„Ciekawi świata” 1

Wiedza o społeczeństwie.

Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne.

Zakres rozszerzony

 

 

A. Derdziak , M. Batorski /

Wyd. Operon

 

 

 

 

 

gr. geogr. – WOS

 

„Ciekawi świata” 2

Wiedza o społeczeństwie.

Podręcznik. Szkoły ponadgimnazjalne.

Zakres rozszerzony

 

M. Batorski /

Wyd. Operon

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

Historia

 

 

 

Zrozumieć przeszłość. Część 1

Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres rozszerzony

 

 

R. Kulesza, K. Kowalewski /

Wyd. Nowa Era

 

 

 

 

gr. j. pol. – hist.

Zrozumieć przeszłość. Część 2

Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres rozszerzony

 

P. Klint, P. Galik /

Wyd. Nowa Era

 

 

 

10.

 

 

 

Historia i społeczeństwo

 

 

Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon

i ojczyste spory.

Podręcznik do liceum i technikum

 

 

 

 

M. Markowicz , O. Pytlińska , A. Wyroda /

Wyd. WSiP

 

 

gr. geogr. – WOS

 

gr. mat. – biol.

 

przedmiot uzupełniający

 

Historia i społeczeństwo. Rządzący i rządzeni.

Podręcznik do liceum i technikum

Historia i społeczeństwo. Europa i świat.

Podręcznik do liceum i technikum

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

Przyroda

 

 

Przyroda. Część 1     

Materiały merytoryczne  przeznaczone do nauki przyrody w liceum i technikum

 

 

 

 

M. Galikowski, R. Hassa, M. Kaczmarzyk /

Wyd. Nowa Era

 

 

gr. j. pol. – hist.

 

przedmiot uzupełniający

 

Przyroda. Część 2

Materiały merytoryczne  przeznaczone do nauki przyrody w liceum i technikum

 

 

12.

 

Zajęcia artystyczne

 

 

gr. j. pol. – hist.

 

bez podręcznika

 

przedmiot uzupełniający

 

 

13.

 

Religia prawosławna

 

 

Droga. Prawda. Życie. Część 2

 

L. Busłowska /

Wyd. Warszawska Metropolia Prawosławna

 

 

14.

 

 

Religia katolicka

 

Na drogach wiary

 

Red. Ks. J. Czerkawski,

E. Kondrak, B. Nosek /

Wyd. Jedność

 

 

Klasa   III

Lp.

 

Przedmiot Tytuł podręcznika Autor/Wydawnictwo Uwagi
 

1.

 

Język polski

 

„Lustra świata” Część 5

Podręcznik do języka polskiego do liceum i technikum

 

 

W. Bobiński, A. Janus-Sitarz, M. Pabisek /

Wyd. WSiP

 

 

 

 

2.

 

Język angielski

 

Destination: Matura 2015.

Repetytorium do  j. angielskiego.

Poziom podstawowy i rozszerzony

 

 

M. Inglot, I. Michalak, A. Milewska i inni /

Wyd. Nowa Era

 

 

gr. podstawowa

 

gr. zaawansowana

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

Język niemiecki

 

 

Meine Welttour 2

Podręcznik do języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych

 

 

 

 

S. Mróz-Dwornikowska /

Wyd. Nowa Era

 

 

 

 

 

gr. podstawowa

 

 

Meine Welttour 3

Podręcznik do języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych

Meine Welttour 3

Podręcznik do języka niemieckiego

dla szkół ponadgimnazjalnych

 

 

 

 

S. Mróz-Dwornikowska /

Wyd. Nowa Era

 

 

 

 

 

gr. zaawansowana

Meine Welttour 4

Podręcznik z repetytorium

do języka niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych

 

 

4.

 

Język rosyjski

 

Nowyje wstreczi 3

Podręcznik z ćwiczeniami dla szkół ponadgimnazjalnych

 

 

M. Zybert /

Wyd. WSiP

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

Matematyka

 

Matematyka 3

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres podstawowy

 

 

W. Babiński, L. Chańko, J. Czarnowska

i inni /

Wyd. Nowa Era

 

gr.  biol. – chem.

Matematyka 3

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres rozszerzony

 

W. Babiński, L. Chańko, J. Czarnowska

i inni /

Wyd. Nowa Era

   gr.  mat. – fiz.
 

6.

 

 

Fizyka

 

 

 

 

Zrozumieć fizykę 3

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zakres rozszerzony

 

 

M. Braun, A. Seweryn-Byczuk, K. Byczuk /

Wyd. Nowa Era

 

gr.  mat. – fiz.

 

7.

 

Chemia

 

 

 

To jest chemia 2

Chemia organiczna.

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Zakres rozszerzony

 

 

M. Litwin, S. Styka-Wlazło, J. Szymońska /

Wyd. Nowa Era

 

gr. biol. – chem.

 

 

 

8.

 

 

 

 

Biologia

 

Biologia na czasie 2

Podręcznik dla liceum i technikum.

Zakres rozszerzony

 

 

F. Dubert, R. Kozik, S. Krawczyk i inni /

Wyd. Nowa Era

 

 

 

 

gr. biol. – chem.

Biologia na czasie 3

Podręcznik dla liceum i technikum.

Zakres rozszerzony

 

F. Dubert, M. Jurgowiak i inni /

Wyd. Nowa Era

 

 

9.

 

Historia i społeczeństwo

 

 

Historia i społeczeństwo.

Wojna i wojskowość.

Podręcznik do liceum i technikum

 

 

M. Markowicz, O. Pytlińska , A. Wyroda /

Wyd. WSiP

 

 

przedmiot uzupełniający

 

10.

 

Ekonomia w praktyce

 

 

Ekonomia w praktyce

 

 

 

 

J. Kijakowska /

Wyd. Operon

 

 

gr. biol. – chem.

 

przedmiot uzupełniający

 

 

11.

 

Religia prawosławna

 

 

Droga. Prawda. Życie. Część 3

 

L. Busłowska /

Wyd. Warszawska Metropolia

Prawosławna

 

 

12.

 

 

Religia katolicka

 

Za progiem nadziei

 

Red. S. Mazur., B. Nosek,

K. Rokosz /

Wyd. Jedność

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email