OFERTA EDUKACYJNA

I Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej – Curie w Hajnówce

na rok szkolny 2016/2017

 

Uczniowie są przyjmowani do szkoły na podstawie złożonych dokumentów. Każdy uczeń uczy się obowiązkowo trzech przedmiotów w zakresie rozszerzonym. Jednym z nich jest język angielski (nauczany w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej). Nauczanie dwóch pozostałych  przedmiotów w zakresie rozszerzonym odbywać się będzie od klasy drugiej w systemie oddziałowym lub międzyoddziałowym. Uczeń dokonuje wstępnego wyboru przedmiotów nauczanych w zakresie rozszerzonym podczas składania dokumentów do szkoły, a ostatecznie na początku drugiego semestru klasy pierwszej (do końca lutego).

Uczeń wybiera dwa przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym (od klasy II) spośród następujących:

 • Język polski
 • Historia
 • Geografia
 • Chemia
 • Fizyka
 • Biologia
 • Matematyka
 • Wiedza o społeczeństwie

Uczeń dokonuje również wyboru drugiego języka obcego nowożytnego spośród:

 • Język rosyjski
 • Język niemiecki

 

W roku szkolnym 2016/2017 proponujemy możliwość dokonania wyboru przez uczniów dwóch przedmiotów, które będą nauczane w zakresie rozszerzonym zgodnie z indywidualnymi potrzebami, uzdolnieniami, zainteresowaniami czy planami na przyszłość.

 

ATUTY NASZEJ SZKOŁY:

 • jesteśmy szkołą z tradycjami
 • każdego rzetelnie przygotujemy do matury
 • Matura jest przepustką na każdą uczelnię i na każdy kierunek studiów
 • mamy bogatą i ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych
 • dysponujemy dobrze wyposażoną nowoczesną bazą dydaktyczno – naukową, pracowniami z dostępem do Internetu
 • mamy wykwalifikowaną, doświadczoną i oddaną swojej pracy kadrę pedagogiczną
 • kształtujemy kreatywność i samodzielność naszych uczniów
 • realizujemy ciekawe projekty i programy edukacyjne, m.in. Erasmus +
 • współpracujemy z licznymi instytucjami i organizacjami
 • oferujemy szeroki wachlarz imprez szkolnych, m.in. Mikołajki, Andrzejki, Dni Patronki Szkoły, sesje populanonaukowa
 • zapewniamy miłą atmosferę i życzliwy stosunek do każdego ucznia
 • staramy się, aby szkoła była bezpieczna, bez nałogów i przemocy
Print Friendly, PDF & Email