Terminarz rekrutacji do liceum:

  • Składanie dokumentów od 7 maja do 22 czerwca 2018 r. do godz. 1500
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego od do 25.06.2018  r. do godz. 1500
  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną Wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej do 26.06.2018 r.

  • Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 11 lipca 2018 r. o godz. 1000
  • Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły do 12 lipca 2018 r. do godz.1500
  • Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 13 lipca 2018 r. o godz.1200

 Źródło: Zarządzenie Nr 14/2018 Podlaskiego Kuratora Oświaty
z dnia 29 stycznia 2018 r.

POBIERZ WNIOSEK REKRUTACYJNY

Print Friendly, PDF & Email