Rekrutacja 2017/2018 Harmonogram

LP. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do

szkoły ponadgimnazjalnej

04.05 – 23.06.2017 r.

do godz. 15:00

do 20.07.2017r.

godz. 15:00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do

Szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

23.06 – 26.06.2017 r.

do godz. 15:00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

Wniosków o przyjęcie do szkoły

ponadgimnazjalnej

do 27.06.2017r.
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną 13.07.2017 r.

o godz. 10:00

5. Potwierdzenie przez rodzica

kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci

przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału

zaświadczeniao wynikach egzaminu

gimnazjalnego

do 14.07.2017

r.

godz. 15:00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy

kandydatów

17.07.2017 r.

o godz. 12:00

Print Friendly, PDF & Email