Publiczne Gimnazjum nr 4 rozpoczęło działalność we wrześniu 2013 r. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce.

Print Friendly, PDF & Email