I Liceum Ogólnokształcące to szkoła dla młodzieży. Obecnie nauka w szkole trwa trzy lata i kończy się egzaminem maturalnym. Szkoła bierze udział w licznych przedsięwzięciach i projektach rozwijających zainteresowania uczniów oraz pogłębiających ich wiedzę z różnych dyscyplin wiedzy. Młodzież uczestniczyła w międzynarodowym programie współpracy szkół Comenius, polsko – niemiecko – litewskim programie Wszyscy w jednej łódce – w drodze, mieście i na wsi, Szkoła bez Przemocy, Mam haka na raka, Wspieranie Szkolnej Aktywności w ramach Programów Edukacyjno Rozwojowych, Matematyka Innego Wymiaru, kampanii Twoja droga do zdrowia i wielu innych, e-przyrodnik – „Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia” oraz w szwajcarsko-polskim programie współpracy pt. Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej.

W każdym roku szkolnym uczniowie biorą udział imprezach cyklicznych m. in. apelach okolicznościowych, akcji Góra Grosza, wróżbach andrzejkowych, Dniach Patronki Szkoły, Mikołajkach, wieczorze kolęd, Dniu Kobiet, sesji popularnonaukowej. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który jest organizatorem wielu szkolnych imprez. Młodzież ma możliwość rozwijać swoje zainteresowania i poszerzać wiedzę w ramach różnorodnych zajęć pozalekcyjnych.

Print Friendly, PDF & Email