PEDAGOG SZKOLNY

Iwona Młodzianowska

Zadania pedagoga szkolnego

Pedagog szkolny (wg “Encyklopedii pedagogicznej”) to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania, pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli. Jednak głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest uczeń.

Tel. kontaktowy: 85 682 27 80

 
 
Print Friendly, PDF & Email