student49 Dyrektor  write37 Język polski  colors3 Zajęcia artystyczne
Wioletta Januszkiewicz Marzanna Janik – Lipczyńska Bożena Winconek
 history4 Wiedza o kulturze  write37
Język angielski  globe38 Geografia
Marzanna Janik – Lipczyńska Katarzyna Androsiuk

Sławomir Dębowski

Justyna Wasyluk

Sławomir Dębowski
 write37 Język rosyjski  paper101 Matematyka  physics Fizyka
Luba Salińska Elżbieta Mordań

Małgorzata Sadowska

Katarzyna Wakulińska
 dna9 Biologia  chemistry29 Chemia  books19 Ekonomia w praktyce
Halina Chilimoniuk Halina Chilimoniuk Anna Wasiluk
 bald34 Wiedza o społeczeństwie  descendant1 Podstawy przedsiębiorczości  write37 Język niemiecki
Małgorzata Leszczyńska Anna Wasiluk Ewa Wasiluk
 basketball32 Wychowanie fizyczne  idea13 Edukacja dla bezpieczeństwa  computer146 Technologia informacyjna
Bogdan Nowicki

Roman Wnuczko

Bogdan Nowicki Bogdan Nowicki
 history3 Historia  bible5 Religia  gear26 Technika
Małgorzata Leszczyńska ks Andrzej Busłowski

Lilla Busłowska

Bogusław Wójcik

ks. Rafał Zbucki

Katarzyna Wakulińska
 books53 Biblioteka  question41 Pedagog szkolny
Grażyna Kuzyka

Celina Orzechowska

Iwona Młodzianowska

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email