I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Hajnówce

Nauka w szkole trwa cztery lata i kończy się egzaminem maturalnym. Szkoła bierze udział w licznych przedsięwzięciach i projektach rozwijających zainteresowania uczniów oraz pogłębiających ich wiedzę z różnych dziedzin. Młodzież uczestniczyła bądź uczestniczy w:

 1. międzynarodowym programie współpracy szkół Erasmus+ (wcześniej Comenius),
 2. szkoleniach Fundacji na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju “Combat Alert”,
 3. polsko – niemiecko – litewskim programie „Wszyscy w jednej łódce – w drodze, mieście i na wsi”,
 4. programie społecznym „Szkoła bez Przemocy”,
 5. programie edukacyjnym „Mam haka na raka”,
 6. programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość”,
 7. projekcie „Wspieranie Szkolnej Aktywności w ramach Programów Edukacyjno- Rozwojowych”,
 8. projekcie „Matematyka Innego Wymiaru”,
 9. kampanii „Twoja droga do zdrowia”,
 10. e-przyrodnik – „Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia”,
 11. projekcie „Jak daleko psu do wilka? – Uniwersytet Młodego Odkrywcy”,
 12. szwajcarsko-polskim programie współpracy pt. „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.

W każdym roku szkolnym uczniowie biorą udział w  imprezach cyklicznych m. in. apelach okolicznościowych, akcji Góra Grosza, wróżbach andrzejkowych, Dniach Patronki Szkoły, Mikołajkach, wieczorze kolęd, Dniu Kobiet, Dniach Otwartych szkoły czy sesji popularnonaukowej.

W liceum działa Samorząd Uczniowski, który jest organizatorem wielu szkolnych imprez integrujących społeczność szkolną. Młodzież ma możliwość rozwijania swoich zainteresowań poprzez aktywny udział w życiu szkoły. Samorząd Uczniowski zapewnia równowagę pomiędzy nauką a zabawą i tworzy w szkole dobrą atmosferę.

Print Friendly, PDF & Email