Projekt „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” – wparcie z funduszy norweskich dla szkół średnich

W ramach programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa, Hajnówka otrzymała 3,5 miliona euro wsparcia. Jedno z przedsięwzięć projektu pn. „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” realizowane będzie również przez szkoły średnie w naszym mieście. Dwa licea ogólnokształcące oraz Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce zawarły porozumienie mające na celu utworzenie i obsługę sieci współpracy, samokształcenie, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, poszerzenie kompetencji i podniesienie kwalifikacji nauczycieli oraz uatrakcyjnienie oferty pozaszkolnej w szkołach średnich. W związku z tym nauczyciele liceum będą uczestniczyć w szkoleniach i warsztatach oraz podejmą studia podyplomowe. Porozumienie pomiędzy dyrektorami szkół średnich zostało podpisane 14 czerwca 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Hajnówce. W spotkaniu uczestniczyli: Wicestarosta Powiatu Hajnowskiego Pani Joanna Kojło, Kierownik Referatu Rozwoju Urzędu Miasta Hajnówka Pani Magdalena Chirko, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pani Nina Łukasik, oraz dyrektorzy szkół średnich, w tym Pani Dyrektor Wioletta Januszkiewicz i szkolni koordynatorzy projektu. Przewidywane zakończenie działań projektowych to 31 marca 2024 r.

Justyna Wasyluk
koordynator projektu w I LO

Print Friendly, PDF & Email