Nasza szkoła otrzymała w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wsparcie finansowe na zakup książek do biblioteki szkolnej. Warunkiem otrzymania wsparcia było opracowanie planu działań promujących czytelnictwo. W szkolnym wniosku zaplanowaliśmy:

– przeprowadzenie wśród uczniów ankiety do „Uczniowskiej Listy Bestsellerów” (ankieta zostanie wykorzystana przy zakupie książek do biblioteki);
– sporządzenie wykazu książek polecanych przez uczniów oraz książek, które zdaniem uczniów powinny znaleźć się w bibliotece szkolnej);
– realizacja projektu edukacyjnego „Mój ulubiony pisarz”, w ramach którego uczniowie opracują postery przedstawiające sylwetki ulubionych pisarzy. Postery będą prezentowane na forum szkoły. Uczniowie oraz naczyciele wybiorą najciekawsze prace;
– zorganizowanie konkursów czytelniczych
np. „Na najciekawsze odczytanie fragmentu ulubionej książki”. Najciekawsze interpretacje zostaną nagrodzone książkami oraz zaprezentowane na forum szkoły;
– zorganizowanie kiermaszy książek;
– podjęcie działań zachęcajacych uczniów do czytelnictwa – opracowywanie gazetek szkolnych, np. „Biblioteka poleca” (prezentacja nowości książkowych, recenzji książek), publikowanie informacji o nowościach książkowych na szkolnej stronie www;
– zorganizowanie działań uświadamiających zarówno uczniów jak i rodziców o korzyściach wynikających z czytania książek: wśród rodziców (pogadanki na spotkaniach z rodzicami), wśród uczniów (gazetki szkolne, szkolna strona www, rozmowy indywidualne, godziny wychowawcze).

Serdecznie zapraszamy do udziału w zaplanowanych działaniach!!!

Print Friendly, PDF & Email