W spotkaniu uczestniczyli uczniowie i nauczyciele z hajnowskich szkół średnich.

W roli debatantów wystąpili:

 • Lidia Bańka – przewodniczka po Puszczy Białowieskiej,
 • Rafał Kowalczyk – profesor Instytut Badania Ssaków PAN, Dyrektor IBS PAN,
 • Jakub Rok – ekolog, aktywista wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Józef Sawicki – członek Cechu Rzemiosł Różnych w Hajnówce, właściciel Zakładu Stolarskiego produkującego meble, i w ostatnich latach współwłaściciel rodzinnej firmy PPHU “SAWICCY”
 • Jerzy Sirak – Burmistrz Miasta Hajnówka, Prezes Stowarzyszenia Samorządów Euroregion Puszcza Białowieska,
 • Jan Tabor – Naczelnik Wydziału Ochrony Zasobów Przyrodniczych w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

Uczniowie zadawali  każdemu z debatantów przygotowane  przez siebie wcześniej pytania. Na zakończenie debaty każdy z debatantów mógł podsumować poruszane zagadnienia.

Pytania do przedstawicielki branży turystycznej:

 • Czy ingerencja w Puszczę Białowieską może spowodować spadek ruchu turystycznego?

Pytania do przedstawiciela środowiska naukowego:

 • Czy warto ingerować w Puszczę Białowieską?
 • Co uważa Pan za największą porażkę w zakresie ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej?
 • Czy wycięcie martwych drzew wpłynie na liczebność gatunków ptaków? Jeśli tak, to jakich?
 • Jakie są metody zwalczania korników i jaka jest ich skuteczność? Czy jest inny sposób walki z kornikiem niż wycinka drzew?

Pytania do przedstawiciela organizacji ekologicznej

 • Jakie walory ma Puszcza Białowieska i czym różni się od tzw. „typowego lasu”?
 • Co uważa Pan za największy sukces w zakresie ochrony przyrody Puszczy Białowieskiej?
 • Czy można było podjąć jakieś działania, które uniemożliwiłyby tak dużą gradację kornika?

Pytania do przedstawiciela branży drzewnej

 • Jak widzi Pan przyszłość naszego regionu i rozwoju branży drzewnej?
 • Czy historia przemysłu drzewnego w regionie mogła potoczyć się inaczej, gdyby nie wprowadzono zakazu pozyskania drewna z Puszczy Białowieskiej?

Pytania do przedstawiciela samorządu lokalnego

 • Jak widzi Pan przyszłość naszego regionu?
 • Czy wie Pan dlaczego młodzi ludzie nie chcą tu (w powiecie) zostawać i czy samorządowcy mają pomysł jak ich zatrzymać?
 • Dlaczego władze samorządowe wypowiadają się w imieniu tylko zwolenników wycinki, skoro w naszym powiecie są też przeciwnicy takich działań?
 • Dlaczego samorządowcy powielają stereotyp myślenia negatywnego o ekologach – naukowcach często o ogromnej wiedzy?

Pytania do przedstawiciela Lasów Państwowych

 • Czy warto ingerować w Puszczę Białowieską?
 • Jaką formę ochrony uważa Pan za najlepszą w Puszczy Białowieskiej?/ Jaka ochrona jest lepsza. Bierna czy czynna?
 • „Nie było nas, był las….nie będzie nas, a będzie las” – jak Pan rozumie te słowa?
 • Jakie są plany wobec Puszczy Białowieskiej w kontekście uniknięcia w przyszłości masowych pojawów owadzich lub innych „katastrof ekologicznych”?
 • Dlaczego podjęto decyzję o tak ogromnej wycince świerków, pozostawiając korę z kornikami  w lesie?
 • Jeżeli wycinamy to dlaczego harwesterami (wielooperacyjne maszyny leśne)?
 • Czy leśnicy, naukowcy, działacze organizacji pozarządowych i mieszkańcy mogą współpracować zamiast ciągle się kłócić?

Uczniowie  uczestniczący w spotkaniu byli  zainteresowani tematem, przygotowali  dużo pytań i aktywnie uczestniczyli w dyskusji.

Starostwo Powiatowe w Hajnówce ,które prowadzi projekt, stworzyło warunki ,aby  przekazać  wiedzę i różne punkty widzenia nie opowiadając się po żadnej ze stron lokalnego sporu.

opracowanie na podstawie raportu

Halina Chilimoniuk

Print Friendly, PDF & Email