W roku szkolnym 2017/2018 nasza szkoła  przystąpiła do programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość, w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Realizację programu  koordynuje  Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Hajnówce. Programem objęci zostali uczniowie klasy I liceum a  prowadzony jest przez  pedagoga szkolnego. 

Głównym celem programu pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (np. alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy), także w kontekście przyszłych ról rodzicielskich.

Print Friendly, PDF & Email