W naszej szkole od stycznia 2018 roku funkcjonuje sala terapeutyczna, przystosowana dla uczniów uczęszczających na zajęcia logopedyczne, trening umiejętności społecznych, dogoterapię i zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

W wygodnym, nowoczesnym i bezpiecznym otoczeniu uczniowie pod opieką nauczycieli, specjalistów odbywają zajęcia dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. W sali stwarzamy warunki do uzyskiwania lepszych efektów pracy z uczniami, którzy mają problemy ze skupieniem uwagi, uczeniem się, czytaniem, pisaniem, koordynacją ruchową, rozwojem mowy czy trudności emocjonalne we współpracy i komunikacji  z rówieśnikami. Różnorodność ćwiczeń i zadań wprowadza uczniów w stan relaksacji i odpoczynku oraz zwiększa ich aktywność i motywację do poznawania otoczenia wszystkimi zmysłami, wywołują satysfakcję z własnych działań i poczucie bezpieczeństwa.

Sala została wyposażona ze środków dotacji celowej na osoby z niepełnosprawnością.

Dzięki finansowemu wsparciu posła Pana Roberta Tyszkiewicza mogliśmy odświeżyć ściany naszej nowoczesnej pracowni.

Na tym nie koniec, gdyż zamierzamy stopniowo uzupełniać wyposażenie pracowni w specjalistyczne pomoce niezbędne do pracy z uczniami wymagającymi specjalnego podejścia.

Print Friendly, PDF & Email