II i IV miejsce w konkursie na filmowy reportaż „Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej?“
W dniu 10 stycznia 2018 r w Starostwie Powiatowym odbyło się podsumowanie konkursu dziennikarskiego „Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej?“ w ramach projektu „Puszcza i ludzie” ,realizowanego przez Powiat Hajnowski. Na spotkaniu obecni byli Starosta Powiatu Mirosław Romaniuk , Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska, pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego, Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży, Nadleśnictwa, uczniowie i nauczyciele. Koordynatorem projektu jest Lucyna Lewczuk, asystentem koordynatora-Dawid Wojciuk.
Celem konkursu było podniesienie świadomości młodzieży na temat czynnej i biernej ochrony Puszczy Białowieskiej poprzez poznanie argumentacji różnych środowisk na ten temat.
Młodzież w zespołach 3 osobowych badała opinię różnych środowisk na temat czynnej i biernej ochrony Puszczy Białowieskiej oraz wykonała filmowe reportaże. Wcześniej rzemiosła uczyli się na warsztatach dziennikarskich, prowadzonych przez reportera Michała Baranowskiego.
Powstało pięć bardzo ciekawych reportaży filmowych. Autorzy wszystkich filmów dostali cenne nagrody, w tym tablety i książki przyrodnicze.
Uczniowie Naszej Szkoły osiągnęli znaczący sukces ,bo zajęli 2 i 4 miejsce.
Wyniki:
1 miejsce uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych w Hajnówce,
2 miejsce uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej –Curie w Hajnówce, autorzy filmu „Bajka o Puszczy Białowieskiej” :
Arkadiusz Kośko – klasa II
Paweł Wojciuk -klasa II
Aleksandra Wróbel- klasa II
3 miejsce uczniowie Technikum Leśnego w Białowieży,
4 miejsce uczennica klasy II z naszej szkoły Gabriela Potentas i uczniowie Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce (grupa międzyszkolna)
5 miejsce uczniowie Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce
Na kolejne miesiące zapowiedziane zostały dalsze działania projektowe „Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej?“ tzn. zajęcia terenowe w Puszczy Białowieskiej dla uczniów gimnazjum i liceum oraz debata uczniów z udziałem ekspertów.
Halina Chilimoniuk

Print Friendly, PDF & Email