W ramach projektu pn. „Puszcza i ludzie” ,realizowanego przez Powiat Hajnowski, uczniowie naszego liceum zostali zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie dziennikarskim pt. „Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej?“ .To pierwsze działanie z szeregu działań przewidzianych w projekcie „Puszcza i ludzie”.

Celem konkursu jest podniesienie świadomości młodzieży na temat czynnej i biernej ochrony Puszczy Białowieskiej poprzez poznanie argumentacji różnych środowisk na ten temat.

Młodzież w zespołach 2-3 osobowych ma za zadanie zbadanie opinii różnych środowisk na temat czynnej i biernej ochrony Puszczy Białowieskiej oraz przedstawienie swoich prac w formie ok. 5 minutowego filmowego reportażu. Muszą pamiętać o przedstawieniu stanowiska każdej ze stron, zarówno argumentów przemawiających za czynną, jak i bierną ochroną Puszczy. Wymaga to od nich krytycznej analizy materiału i określenia własnego stanowiska w tej sprawie.

Praca przy kręceniu reportażu ma istotne znaczenie dla kształtowania świadomości i odpowiedzialności za otaczające środowisko. Uczy postawy obywatelskiej, dążenia do poszukiwania własnych odpowiedzi, krytycznego podejścia do spraw przedstawianych przez media.

30 października uczniowie wzięli udział w wielogodzinnych warsztatach dziennikarskich dotyczących realizacji i montażu filmu, prowadzonych przez reportera Michała Baranowskiego.

Chęć udzielenia wywiadów naszym uczniom zgłosili pracownicy Białowieskiego Parku Narodowego oraz dyrektor Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk dr hab Rafał Kowalczyk. Do dyspozycji młodzieży będą również pozostali pracownicy IBS PAN.

Termin realizacji prac to 08.12.2017 r.

Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody. Trzy najlepsze zespoły zostaną uhonorowane dodatkowymi nagrodami, w tym tabletami oraz książkami przyrodniczymi.

W konkursie dziennikarskim “Czynna czy bierna ochrona Puszczy Białowieskiej” biorą udział :

1. Gabriela Potentas kl II LO

2. Olga Owerczuk kl II LO

3. Aleksandra Wróbel kl II LO

4. Hubert Kowalski kl II LO

5. Patryk Olszewski kl II LO

6. Paweł Wojciuk kl II LO

7. Weronika Żoch kl I LO

8. Gabriela Ciep kl I LO

9. Sylwia Kudlewska kl I LO

10. Aleksandra Łapiuk kl I LO

11. Dawid Kozar kl I LO

12. Katarzyna Drużba kl I LO

13. Maja Pacholska kl I LO

14.Arkadiusz Kośko kl II LO

Mam nadzieję, że odkryją w sobie pasję młodego filmowca i zaskoczą nas interesującymi materiałami.

Koordynator projektu –Lucyna Lewczuk

Asystent koordynatora-Dawid Wojciuk

Chętnych uczniów zebrała Halina Chilimoniuk

Zapraszam w dniu 15 grudnia w sali 64 o godz.14.40 Uczniów i Nauczycieli zainteresowanych tematyką na prezentację reportaży i na dyskusję na temat: Jak chronić Puszczę Białowieską.

Halina Chilimoniuk

Print Friendly, PDF & Email