Jest to tego typu wystawa obok której nie można przejść obojętnie. „Sto lat temu zostali wyrwani ze swych domów i wysłani na drugi koniec Imperium Rosyjskiego; wrzuceni w wir wojny i późniejszej rewolucji. Zupełnie samotni, nieprzygotowani(…)” Oglądając  i czytając wspomnienia   osób, którym udało się wrócić, zastanawialiśmy się nad ich losami i nad tym, czy my przetrwalibyśmy w takich warunkach. Teraz bardziej doceniamy to co mamy.

Wystawa przygotowana w ramach Nocy Muzeów przez Białowieski Park Narodowy(partnera projektu: “Bieżeństwo – historia zwykłych ludzi”)we współpracy z portalem biezenstwo.pl. Kurator wystawy: Ewa Moroz-Keczyńska (BPN),autor tekstu: Aneta Prymaka-Oniszk(Bieżeństwo.pl)

Projekt
“Bieżeństwo – historia zwykłych ludzi”

Okres realizacji: 02.10.2017 – 31.08.2018
Beneficjent: Powiat Hajnowski
Partnerzy projektu: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Hajnówce
Białowieski Park Narodowy
Stowarzyszenie Kulturalne “Pocztówka”
Förderverein “Freunde für Hajnówka” (Niemcy, Hattstedt)
Projekt pt. „Bieżeństwo – historia zwykłych ludzi” jest współfinansowany ze środków Komisji Europejskiej, z Programu Europa dla Obywateli
Cele projektu:
1. Upamiętnienie i popularyzacja wiedzy na temat Bieżeństwa – uchodźstwa ludności obecnego wschodniego pogranicza Polski w latach 1915-1921 w głąb Rosji wśród społeczności lokalnej powiatu hajnowskiego i na forum międzynarodowym.
2. Pogłębienie świadomość obywatelskiej w zakresie pamięci  przeszłości  w nawiązaniu do  problematyki uchodźstwa w czasach współczesnych.
3. Budowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej i lepszego zrozumienia między narodami i pokoleniami.

Zadania zaplanowane w projekcie:
1. Konkurs dla młodzieży szkolnej “Poznaj historię swojego regionu- Bieżeństwo” – młodzież za pomocą różnych form przekazu (prezentacja, reportaż, list, przedstawienie, film itp.) będzie mogła odnieść się do tematu “bieżeństwa” obrazując np. przyczyny początków uchodźstwa w 1915 r. i powrotu uchodźców w wyniku wybuchu rewolucji w 1917 r., kierunki uchodźstwa, miejsca do których dotarli bieżeńcy, swoje wrażenia i uczucia po lekturze książki.
2. Wystawa  “Bieżeństwo” – przygotowanie wystawy na temat Bieżeństwa w wersji dwujęzycznej polsko – niemieckiej. Podczas wystawy zaprezentowane zostaną również prace młodzieży szkolnej z przeprowadzonego konkursu “Poznaj historię swojego regionu – Bieżeństwo”.
3. Spotkanie z autorką książki “Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy” połączone z otwarciem wystawy.
4. Międzynarodowa dyskusja na temat: Uchodźstwo na przykładzie migracji europejskich w XX i XXI wieku – Tematem dyskusji będą migracje XX i XXI wieku – bieżeństwo zostanie tematycznie powiązane z ostatnimi migracjami w Europie. Podczas dyskusji zostaną m.in. przeanalizowane przyczyny masowych wędrówek ludności, stosunek mieszkańców  lokalnych do przybyszów.
Efektem dyskusji będzie wystosowanie wspólnego przesłania uczestników dyskusji do współczesnego społeczeństwa, które zostanie upublicznione na stronach internetowych i w mediach jako podsumowanie projektu.
5. Wydawnictwa projektowe – kalendarz, broszura, fotoksiążka.

 

Print Friendly, PDF & Email