W związku z tym wydarzeniem zorganizowaliśmy konkurs na najciekawsze „złote myśli” uświadamiające szkodliwość i bezsensowność palenia. Serdecznie dziękujemy za ciekawe i przekonujące hasła.

„…zwykłe mówienie nastolatkom: >>palenie jest niedobre<<, >>nie powinniście palić<< ma niewielki lub żaden wpływ na młodych ludzi. Dlaczego? Ponieważ konsekwencje palenia wydają się tak odległe, że młodzież może nie dostrzegać związku między paleniem a jego skutkami dla organizmu…”
                                           Cenne i trafne słowa amerykańskiego nauczyciela Kelly Gallaghera

Print Friendly, PDF & Email