Nasza szkoła razem z innymi szkołami powiatu hajnowskiego przystąpiła do projektu Hajnowskiej Kuźni Aktywności Lokalnej „W hajnowskim się kręci” współfinansowanego ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych oraz  świadomości obywatelskiej w powiecie hajnowskim przy wykorzystaniu innowacyjnych, angażujących młodzież form edukacyjnych.

 

W dniu 27 października w naszej szkole zrealizowaliśmy pierwsze z działań projektowych, którego kluczowym celem było wprowadzenie uczniów w tematykę wolontariatu – jako jednej z form działalności obywatelskiej. Było to nowatorskie działanie wykorzystujące zainteresowanie młodzieży nowoczesnymi technologiami i tworzeniem form filmowych.

Cała społeczność szkolna uczniowie i nauczyciele wzięli czynny udział w nagraniu części wideoklipu przy pomocy profesjonalnych filmowców wyposażonych w dron i kamerę . Uczniowie zaprezentowali układ taneczny, który miał wymiar symboliczny przedstawiał współdziałanie i zgranie grupy osób tańczących ze sobą. W tej formie uczniowie chcieli przekazać innym , iż pracując razem można wiele zdziałać i osiągnąć zamierzony cel.

Tym w swoim działaniu przede wszystkim będzie kierował się nasz szkolny wolontariat.

Nasza młodzież wypowiedziała się na temat  wolontariatu ,  jak odczuwa aktywność  wolontariacką dotyczącą naszej szkoły. Odbył się też konkurs pomiędzy klasami na najszybsze rozwiązanie krzyżówki : wolontariackiej i   obywatelskiej . W tej konkurencji najlepsza była klas III gimnazjum.

Film zrealizowany w ramach projektu na terenie ZSO w Hajnówce.

Fotoreportaż z realizacji projektu

Print Friendly, PDF & Email