Z uwagi na ogólną dużą liczbę zachorowań  na HAV jaką odnotowano w kraju nasza szkoła promuje profilaktykę w tym kierunku, współpracujemy z Państwowym Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym w Hajnówce, który przypomina podstawowe informacje odnośnie etiologii, objawów i profilaktyki wirusowego zapalenia wątroby typu A.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW A) to ostra choroba zakaźna wywołana przez wirusa HAV (Hepatitis A Virus).

Wirusowe zapalenie wątroby typu A określane jest potocznie jako żółtaczka pokarmowa.

Do zakażenia może dojść podczas:

  • bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną,
  • spożycia zakażonej żywności,
  • spożycia skażonej wody (także w formie kostek lodu),
  • umycia rąk w skażonej wodzie,
  • umycia produktów w skażonej wodzie,
  • kąpieli w skażonej wodzie.

Okres od zakażenia się do wystąpienia pierwszych objawów wynosi od 15 do 50 dni (średnio 30 dni).  Patogen wydalany jest z kałem, wirus znajduje się także we krwi i ślinie chorego, człowiek jest jego jedynym rezerwuarem.

WZW typu A występuje endemicznie na całym świecie, szczególnie na obszarach o złym stanie sanitarnym. Grupą ryzyka są osoby podróżujące do krajów o wysokiej lub średniej endemiczności zakażeń HAV. W zeszłym roku odnotowano w Polsce 35 przypadków zakażenia żółtaczką pokarmową, w tym roku do 15 października było ich aż 1909.

Zakażeniu sprzyja bliski kontakt z osobą zakażoną, dlatego choroba rozprzestrzenia się szczególnie łatwo w przedszkolach i szkołach.

Najważniejszą ochroną przed zakażeniem wirusem HAV jest:

  • częste mycie rąk,
  • picie wody przegotowanej lub z butelki,
  • mycie produktów spożywczych w bieżącej wodzie,
  • szczepienia ochronne.

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny w Hajnówce

Irena Dymińska

Print Friendly, PDF & Email