W dniu 25 października członkowie PCK spotkali się przy ognisku zorganizowanym przy Domu Kultury w Hajnówce, aby propagować idee honorowego krwiodawstwa . W spotkaniu udział wzięli uczniowie z czterech szkół średnich powiatu hajnowskiego z opiekunami. Obecne były Pani Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska, Pani Jolanta Stefaniuk z Zespołu Oświaty Urzędu Miasta i Pani Ewa Cieślik-naczelnik Wydziału Spraw Społecznych . Z ramienia PCK były obecne Pani Elżbieta Paszkowska – Dyrektor POO PCK w Białymstoku , Pani Alina Miszczuk i Pani Lilla Sajewicz –przewodniczące Oddziału PCK w Hajnówce.

Mimo padającego deszczu udało się podsumować działalność PCK w propagowaniu akcji krwiodawstwa, rywalizację szkół w konkursach i inne przejawy aktywności kół PCK. Zaproszone na ognisko Panie wręczyły nagrody .Wszyscy dobrze się bawili ,śpiewali piosenki przy akompaniamencie  gitarowym.

Polski Czerwony Krzyż świadczy pomoc socjalną rodzinom wielodzietnym i osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Szeroką działalność prowadzi PCK w dziedzinie honorowego krwiodawstwa. Zadania realizuje głównie za pośrednictwem klubów HDK PCK. Około 500. 000 osób bezpłatnie oddaje co roku ponad 400. 000 litrów krwi. Sześćdziesiąt procent wszystkich członków  PCK to młodzież. Młodzież zdobywa umiejętności udzielania pierwszej pomocy, organizuje warsztaty szkoleniowe na temat: przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi, nikotynizmowi, zapobiegania AIDS, a także akcje i imprezy związane z ochroną zdrowia i ekologii. Młodzież opiekuje się również osobami starszymi, samotnymi i bezdomnymi. Starsi wiekiem i doświadczeniem  działają w grupach Społecznych Instruktorów Młodzieżowych. Polski Czerwony Krzyż prowadzi znaczące działania w propagowaniu zdrowego stylu życia. Każdego roku organizowanych jest kilkadziesiąt tysięcy akcji oświatowo – zdrowotnych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim i krajowym PCK szkoli młodzież i dorosłych w udzielaniu pierwszej pomocy. W stowarzyszeniu działają też grupy ratownictwa socjalnego spieszące z pomocą podczas klęsk żywiołowych i katastrof. Ponadto pod znakiem Czerwonego Krzyża działają grupy ratownictwa medycznego i drogowego. Polski Czerwony Krzyż w miarę swoich możliwości uczestniczy w międzynarodowych akcjach pomocy dla ofiar klęsk, katastrof, konfliktów zbrojnych .Zachęcam do aktywności, bo niektóre z tych działań możemy zacząć  już w gimnazjum i liceum.

Halina Chilimoniuk

Opiekun Szkolnego Koła PCK

Print Friendly, PDF & Email