SPRAWOZDANIE Z ĆWICZEŃ PRÓBNEJ EWAKUACJI

W dniu 18 października 2017 r. o godz. 11.00 zostały przeprowadzone ćwiczenia próbnej ewakuacji pracowników i uczniów z budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce.
W ewakuacji uczestniczyli wszyscy uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego i Publicznego Gimnazjum nr 4, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń szybko opuścili budynek szkoły wyznaczonymi drogami ewakuacyjnymi. Miejscem zbiórki był teren między boiskami szkolnymi. Po otrzymaniu sprawozdania zebranego od poszczególnych nauczycieli Pani Dyrektor podsumowała próbną ewakuację. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń w czasie 3 minut szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły. Ćwiczenia ewakuacji nadzorował Pan inspektor Bazyl Wawreszuk. O ewakuacji powiadomiono też Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Hajnówce.

opracował:

Bogdan Nowicki

Print Friendly, PDF & Email