Dogoterapia to metoda polegająca na wspomaganiu procesu rehabilitacji, terapii i edukacji z udziałem odpowiednio wyszkolonych psów, to najbardziej naturalna forma aktywizowania osób poprzez udział odpowiednio wyselekcjonowanego i przygotowanego psa, prowadzonego przez wykwalifikowanego dogoterapeutę.

W obecnym roku szkolnym 2017/2018 w gimnazjum wprowadziliśmy nowy rodzaj zajęć – dogoterapię.   Zajęcia odbywają się cyklicznie, raz w miesiącu w formie AAS – spotkania  z psem lub AAT-edukacjiz  psem .Prowadzone są przez  Iwonę Młodzianowską- pedagoga szkolnego,  dogoterapeutę wraz z  psem pracującym o imieniu Grado rasy Alaskan Malamute. Grado to pies pracujący w dogoterapii już sześć lat przede wszystkim wspomaga terapię dzieci i młodzieży niepełnosprawnych. Wyróżnia go łagodny charakter, zrównoważona psychika, jest cierpliwy i wytrwały a co najważniejsze przyjażnie nastawiony do ludzi.  Głównym celem zajęć jest  stworzenie pozytywnego kontaktu pomiędzy uczestnikami a psem, przekazywanie wiedzy na temat bezpiecznego zachowania  się przy psie, otwarcie uczniów  na nowe doświadczenia,  rozładowanie napięć, dostarczenie radości i uśmiechu.

.Podczas zajęć wykonuje się wiele rodzajów ćwiczeń i zabaw, które mają służyć podstawowemu celowi dogoterapii, wszechstronnemu rozwojowi ucznia.

Dogoterapia oddziałuje na sferę emocjonalną przez przełamanie bariery niepewności przed kontaktem z psem, akceptowanie obecności psa w bliskim otoczeniu, eliminowanie agresji i autoagresji młodzieży, kształtowanie pozytywnych emocji ucznia, rozwój empatii
i poprawę samooceny.

Zajęcia edukacyjne z  udziałem psa mają na celu rozwijanie sfery umysłowej uczniów, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu.

Print Friendly, PDF & Email