W poniedziałek, 23 października 2017r. w naszej szkole odbyło się spotkanie z Panem doktorem Pawłem Grabowskim, założycielem i jednocześnie prezesem Podlaskiego Hospicjum Onkologicznego.

To jedyna fundacja w województwie podlaskim, która pomaga godnie żyć i godnie umierać osobom chorym na nowotwory. Oprócz tego aktywnie wspiera rodziny tych osób.

Spotkanie zorganizowała pani Halina Chilimoniuk –opiekun Szkolnego Koła PCK.

Hospicjum utworzono 1 czerwca 2012 w Nowej Woli w pobliżu Michałowa. Aż do lipca 2017 roku utrzymywało się one dzięki wsparciu darczyńców indywidualnych i instytucji. Na szczęście teraz część pieniędzy pochodzi z dofinansowania NFZ, ale wciąż brakuje funduszy na “przeprowadzkę” hospicjum do lepszego miejsca.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 60 uczniów z klas: III gimnazjum, I liceum i II liceum. Pan Paweł przedstawił nam jak wygląda działanie jego fundacji, wyjawił nam plany dotyczące przeprowadzki i dalszego rozwoju hospicjum, a także opowiedział o nim sporo ciekawostek. Mówił o cierpieniu jakie przechodzą osoby zaatakowane przez nowotwór i ich rodziny oraz o sposobach pomagania tym ludziom. Twierdził, że choroba może dotknąć każdego człowieka, nawet nas samych, dlatego powinniśmy wspierać chorych i umierających.

Pan dr Paweł Grabowski zachęcał młodzież do organizowania akcji promocyjnych, biegów, koncertów, wystaw malarskich, wyjazdów do chorych z pracownikami hospicjum za zgodą rodziców, wykonywania kart świątecznych itd..

Podlaskie Hospicjum Onkologiczne planuje przeniesienie swojej działalności w inne miejsce i rozbudowanie się, aby móc pomagać większej liczbie chorych. W Trześciance została już zakupiona ziemia. Zachęcamy do wpłacania dowolnych środków na konto fundacji, na ten niezwykle szczytny cel. Pamiętajmy – dobro wraca.

Informacje dotyczące wsparcia hospicjum znajdziemy na jego stronie:

http://hospicjumpodlasie.pl

Dawid Kozar kl. I LO

Print Friendly, PDF & Email