W czerwcu odbyły się ostatnie zajęcia w ramach projektu edukacyjnego Dlaczego warto chronić czynnie. Bierna i czynna ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej.   Zajęcia poprowadziła pani Paulina Król z Nadleśnictwa Hajnówka .Opiekunem była Halina Chilimoniuk. W ramach zajęć zostały przekazane ogólne informacje o Nadleśnictwie Hajnówka .Omówione zostały następujące zagadnienia:

-Formy ochrony przyrody

-Ochrona bierna a czynna .

-Żubr – największy ssak Europy

– Rezerwat Krajobrazowy im. Władysława Szafera – cele ochrony, metody, skutki gradacji kornika drukarza

Korzystając z możliwości przejazdu z grupą leśników z Polski pojechaliśmy kolejką do Topiła .Omawiane były  przykłady ochrony biernej i czynnej w Nadleśnictwie Hajnówka:

-Sośninnik – carska polana i metody ochrony żubra, poletko zgryzowe, sad.

-Ostoja żubrów.

Na zakończenie odbyło się podsumowanie w formie dyskusji :

„Rozwój metapopulacji żubra w północnowschodniej Polsce”

Rezerwat Krajobrazowy im. Władysława Szafera – bierna ochrona przyrody, zamieranie drzewostanów świerkowych

Ochrona bierna a czynna – która z form ochrony przyrody jest najkorzystniejsza z punktu widzenia przyrodniczego

Metody ochrony poszczególnych elementów świata przyrody – fauna, flora

W czasie wędrówki przy zbiorniku wodnym uczniowie uczyli sie rozpoznawania drzew, obserwowali otaczającą przyrodę ,wiele gatunków płazów w różnych stadiach rozwojowych , gady , owady. Edukacji towarzyszyła zabawa  na urządzeniach sportowych, które są wyeksponowane dla turystów.

Uczniowie z sześciu szkół z województwa podlaskiego, którzy uczestniczyli w projekcie , mogli wziąć udział w pieszym rajdzie przez Puszczę .Początek rajdu  na miejscu ogniskowym „Pod Dębami” w miejscowości Świnoroje, a koniec w okolicach Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Gruszkach.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Autorki projektu i prowadzącej zajęcia Pani Julii Melchior -specjalisty ds. edukacji leśnej z Nadleśnictwa Browsk  oraz Paniom Renacie Krzyściak -Kosińskiej z Nadleśnictwa Białowieża i  Paulinie Król z Nadleśnictwa Hajnówka,  za możliwość udziału w projekcie edukacyjnym, za bardzo interesujące zajęcia i za przekazanie niezwykle cennych  książek przyrodniczych do naszej Szkoły.

Uczniowie klasy I LO i II Gimnazjum

opiekun Halina Chilimoniuk

Print Friendly, PDF & Email