W II semestrze 2016/207 w ramach zajęć z wiedzy o kulturze, czyli WOK-u, odbywały się spotkania z artystami zaproszonymi przez Alinę Pietraszek.

Jako pierwszy gościł pan Zbigniew Budzyński. Mieliśmy okazję poznać jego życiorys i twórczość. Jest on absolwentem Instytutu Wychowania Plastycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada dyplom z grafiki w pracowni prof. Grzegorza Dobiesława Mazurka. Maluje farbami olejnymi, akwarelą, temperą oraz technikami mieszanymi.
Posługuje się w sposób perfekcyjny grą światła i przemyślanym doborem kolorów w swoim malarstwie. Wprowadza oglądającego w pogodny nastrój ukazując ulotność chwili z życia dnia codziennego. Posiada w swoim dorobku wiele wystaw. Zbigniew Budzyński jest osobą o wielkim sercu udzielającą się charytatywnie. Jego prace są w zbiorach prywatnych w USA, Niemczech, Francji, Włoszech, Australii, Litwie, Kanadzie. Pan Zbigniew jest również nauczycielem, dlatego spotkanie z nim było ubogacone wiedzą i praktycznymi wskazówkami, jak namalować obraz.

Następnym zaproszonym artystą był pan Wiktor Kabac. To hajnowski artysta malarz i – jak się okazało – nauczyciel w naszym liceum. Miłośnik puszczy, człowiek o wielkim, kochającym sercu – strażnik tożsamości i dzikiej przyrody. Ukończył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek malarstwo w pracowni Stanisława Borysowskiego. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków. Głównym tematem jego prac jest Puszcza Białowieska. Jest jednym z założycieli Towarzystwa Ochrony Krajobrazu, mieszka na skraju Hajnówki. Przeszedł Puszczę od okolic Czeremchy po Bondary, czyli od południa po jej północny kres. Pan Kabac jest wielkim orędownikiem wychowania przez sztukę. Nigdy nie odmawia udziału w pracach jury oceniających prace dzieci i młodzieży, jak również chętnie uczestniczy w lekcjach.

Na naszych zajęciach pod jego kierunkiem rysowaliśmy markerami obrazy z figur geometrycznych. Podczas takich spotkań zachęca młodych adeptów do podejmowania prób malarskich.

Kolejnym gościem na naszych zajęciach był Piotr Gagan. Maluje od 1972 roku. Jego malarstwo bierze swój rodowód z nurtu realistycznego. Realizm w jego twórczości jest tylko pretekstem do ukazania piękna i magii rzeczywistości. Główną tematyką prac są pejzaże, szczególnie okolic Podlasia. Każdemu kto jest wrażliwy na piękno, trudno oderwać oczy od uroków Puszczy Białowieskiej, starych chat, pięknych drzew. W pejzażach pana Piotra jest coś nieuchwytnego, może to kolor, który delikatnie buduje kompozycję i klimat obrazu.
Poszukiwania artysty zmierzają w stronę “koloryzmu” i to jest najmocniejszy atut jego twórczości. Niemal z impresjonistyczną świeżością pokazuje on w swoich obrazach lśnienia i przejrzystość barw starając się uchwycić jednocześnie nastrój, atmosferę i klimat podejmowanych tematów. Inspiracją prac jest prawie zawsze natura. Pan Piotr pokazuje to, co może zobaczyć każdy. Opowiadał, że wystarczy, że na chwilę stanie, spojrzy uważnie, wyciszy się i zajrzy w głąb siebie ,dlatego jego obrazy to często trwałe ślady chwil ulotnych, marzeń i codzienności nasycone poezją. Chciałby zatrzymać czas malując różne oblicza piękna: tego niezmiennego, którego źródłem jest przyroda i tego przemijającego, będącego dziełem rąk ludzkich.          Utrzymując żywe kontakty z grupami twórców z całej Polski jest często inspiratorem i komisarzem różnych artystycznych wydarzeń na Podlasiu. Powstałe w ich wyniku prace wystawiane były w wielu galeriach w Polsce i poza jej granicami. Niektóre z obrazów zdobią prywatne kolekcje w takich krajach jak Republika Południowej Afryki, Izrael, Francja wciąż zachwycając pięknem podlaskiego regionu. Na naszej lekcji pan Piotr podjął próbę nauczenia nas trudnej sztuki portretowania suchymi pastelami. Nie wszystkim wyszły udane prace, ale wiedza, jaką podzielił się z nami artysta jest bezcenna.

Ostatnim artystą był Daniel Gromacki. Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curii- Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo oraz Lubelskiej Szkoły Sztuki i Projektowania kierunek Techniki Malarskie i Pozłotnictwo. Obecnie jest pracownikiem Biblioteki Pedagogicznej Centrum Edukacji Nauczycieli w Bielsku Podlaskim. Zajmuje się również pracami konserwatorskimi. Techniki, którymi się posługuje to olej, akwarela, tempera, gwasz, akryl oraz techniki pozłotnicze. Tematem dzieł Daniela Gromackiego są akty, martwa natura oraz ikony. Od 30 października do końca listopada 2015 r. w Galerii Hajnowskiego Domu Kultury można było oglądać wystawę 40 prac w technice olejnej. Tematem przewodnim tej wystawy był pejzaż, a szczególnie pejzaż leśny. Obrazy malowane są zamaszystą, ekspresyjną plamą w subtelnych, ,,jesiennych” kolorach. Nie widzieliśmy wystawy, ale mieliśmy to szczęście, bo na spotkanie z nami artysta przyniósł niektóre dzieła. Stały się one inspiracją do podjęcia próby malowania pejzaży. Wspólną pracę tworzyliśmy na polowej sztaludze farbami olejnymi świetnie przy tym bawiąc się.

W myśl przysłowia, że przykłady pociągają, po tych zajęciach być może ktoś podejmie próby pierwszych kroków w malarstwie. Powodzenia.

Krzysztof Krzycki IA

Print Friendly, PDF & Email