W dniu 19.05.2017 r. uczniowie klas Ia i II gim.  wraz z opiekunami p. Bogdanem Nowickim i p. Sylwią Sawicką wzięli udział w wycieczce do Nadleśnictwa Browsk. Były to już drugie zajęcia w ramach projektu edukacyjnego: „Dlaczego warto chronić czynnie? Bierna i czynna ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej.”

Na miejscu serdecznie powitała nas p. Julia Melchior (“Ruda Wiewiórka”), która zapoznała wszystkich z tematyką spotkania, czyli ochroną ptaków na terenie Puszczy Białowieskiej. Warsztaty przyrodnicze  rozpoczęły się prezentacją dotyczącą m.in. budowy ciała ptaka, charakterystyki okazów, jakie występują w naszej puszczy oraz cech, po jakich możemy je rozpoznać. Uczniowie dowiedzieli się również na czym polegają typy parowania  się ptaków oraz nauczyli się rozpoznawać sylwetki ptaków drapieżnych w locie. Ciekawym zagadnieniem było obrączkowanie ptaków przez ornitologów, o którym z pasją i wielkim zaangażowaniem opowiadała pani leśnik.

Kolejnym punktem wycieczki był spacer leśną dróżką, w celu wypatrywania ptaków i nasłuchiwania ich śpiewu.

Nawet zatrważająca ilość komarów nie była w stanie przeszkodzić w podziwianiu piękna otaczającej przyrody.

Zajęcia terenowe zakończyły się nad zalewem w Siemianówce, gdzie z wieży widokowej można było obserwować polujące nad wodą ptaki. Była to ciekawa wyprawa, która z pewnością zachęciła wszystkich do poznawania i samodzielnego odkrywania tajników przyrody.

“Warto poznawać przyrodę, aby móc skutecznie chronić zarówno poszczególne gatunki, jak i całe ekosystemy”. – tym oto stwierdzeniem p. J. Melchior zakończyła się wycieczka do Nadleśnictwa Browsk.

 

 

Z podziękowaniami p.  Julii  Melchior

Uczniowie  wraz z opiekunami p. B. Nowickim i p. S. Sawicką

 

 

Print Friendly, PDF & Email