W dniu 13 maja 2017 roku odbyło się spotkanie Absolwentów LO im. Marii Skłodowskiej – Curie w Hajnówce, którzy maturę zdawali 20 lat temu. Na pomysł zorganizowania zjazdu absolwentów wpadły dwie koleżanki , absolwentki klasy mat -fiz  i biol-chem. Zaprosili wychowawców i nauczycieli.

Wszyscy spotkali  się przed wejściem do szkoły. Upływ czasu ich nie zmienił. Te same radosne uśmiechy i spojrzenia. Z głębokim wzruszeniem pogratulowałam pomysłu, podziękowałam za zaproszenia i  życzyłam niepowtarzalnej atmosfery. Do słów przyłączyli się Panowie Tadeusz Sańda i Sławomir Dębowski życząc miłego spotkania.
Wychowawcami klas byli Pani Irena Tokarzewska, Pan Tadeusz Sańda , Śp. Piotr Omeljaniuk  i ja, Halina Chilimoniuk.
Wyraziłam głęboki żal i smutek ,że nie doczekał tej chwili Piotr Omeljaniuk, który był
Wychowawcą klasy humanistycznej.
Przytoczyłam słowa ,że “wspomnienia są oknem na szczęście” i życzyłam ,aby te okna otwierali przywołując cudowne młodzieńcze chwile z tamtych lat.
Przed laty,  jako wychowawcy,  staraliśmy się, aby nasi wychowankowie uwierzyli w swoje siły,  nie bali się marzyć i sięgali gwiazd. Oni zrobili jeszcze więcej. Z późniejszych rozmów wynikało ,że osiągnęli  sukcesy na miarę swoich możliwości. Przyjechali na zjazd m.in. naukowcy, lekarze, dyrektorzy, właściciele firm i inni  należycie wykonujący powierzone im zadania zawodowe. Z perspektywy lat, pogłębionej doświadczeniem życiowym, podkreślali  duży wkład pracowników szkoły w ich rozwój zawodowy i w prywatne wybory życiowe. Z radością pokazywali zdjęcia współmałżonków i dzieci.
Można było zwiedzać, oglądać sale lekcyjne i  ulubione miejsca. Były pytania o nauczycieli,
wspominanie zdarzeń, przeróżnych powiedzeń i zachowań. O Śp. Piotrze Omeljaniuku : “Miał dystans  do szkoły, ale widać było, że kocha co robi, że szanował uczniów”. Absolwenci zerkali w swoje oceny w papierowym dzienniku. Padały słowa, że nauczyciele chcieli nauczyć, zachęcali do twórczego myślenia.
Dalsza część spotkania odbywała się poza szkołą w bardzo miłej atmosferze.
“To nieubłagalne prawo życia, że z przeszłością człowiek  rozstaje się na zawsze i wrócić do niej może tylko wspomnieniem”.
Halina Chilimoniuk

Print Friendly, PDF & Email