“Dlaczego warto chronić czynnie. Bierna i czynna ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej”

19 kwietnia 2017 r. uczniowie z klas I LO i II Gimnazjum wraz z opiekunami Haliną Chilimoniuk ,Sylwią Sawicką i Bogdanem Nowickim uczestniczyli w pierwszych zajęciach na terenie OEL “Jagiellońskie” w Białowieży w ramach projektu : “Dlaczego warto chronić czynnie. Bierna i czynna ochrona przyrody w Puszczy Białowieskiej”. Nasza szkoła, jako jedna z sześciu placówek na terenie województwa podlaskiego ma okazję uczestniczyć w takim projekcie. Jego program składa się z trzech zajęć i jest realizowany przez nadleśnictwa Leśnego Kompleksu Promocyjnego. Tematem pierwszych zajęć były płazy Puszczy Białowieskiej i ich ochrona. Zajęcia profesjonalnie i ciekawie przeprowadziła pani Renata Krzyściak – Kosińska z Nadleśnictwa Białowieża . Uczniowie obejrzeli prezentację na temat różnorodności biologicznej płazów Puszczy Białowieskiej. Poruszone zostały następujące zagadnienia : Płazy Puszczy Białowieskiej na tle Polski, Europy i świata. Charakterystyczne cechy biologii i ekologii płazów. Przegląd gatunków płazów – wygląd, odgłosy. Przegląd siedlisk życia płazów. Zagrożenia w skali globalnej i na poziomie lokalnym.

Następnie uczestniczyli w zajęciach terenowych – oglądając siedliska rozwoju płazów na terenie Nadleśnictwa Białowieża. Wycieczka zakończyła się  spacerem po “Żebrach Żubra” i dobrym humorem wszystkich jej uczestników . Następne zajęcia już 19 maja w Nadleśnictwie Browsk.

Halina Chilimoniuk

Sylwia Sawicka

Print Friendly, PDF & Email