„Zdrowie to też radość, zdrowie to też smak, wiec dbajmy o nie przez cały czas”

W dniu 24 marca 2017 roku odbył się w Białymstoku etap okręgowy XXV Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK .W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nasz rejon reprezentowała uczennica klasy I LO Aleksandra Wróbel, która zajęła I miejsce na etapie rejonowym i przeprowadziła akcję promującą zdrowy styl życia pod hasłem „Zdrowie to też radość, zdrowie to też smak, wiec dbajmy o nie przez cały czas”. W ramach akcji zostały podjęte działania prozdrowotne, które miały na celu promowanie zdrowego stylu życia oraz pobudzić w uczniach chęć do zastanowienia się nad akcjami jakie podejmują, aby zachować swoje zdrowie w jak najlepszym stanie. Zostały podjęte działania takie jak:

*Dystrybucja ulotek na terenie Zespołu Szkół ogólnokształcących. Ulotki poruszały tematykę zdrowego odżywiania się, a także obalała mity, bądź ukazywały fakty związane ze zdrowym trybem życia.

*Umieszczenie na korytarzach szkoły oraz w sali nr 64 wystawy oraz plakatów nawiązujących do tematyki projektu.

*Przedstawienie prezentacji o zdrowiu

Do materiałów mieli dostęp uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce, ale także młodzież odwiedzająca szkołę. Dzięki temu zasięg materiałów edukacyjnych wyszedł poza placówkę i dotarł do osób z wielu szkół.

*Ankieta wśród uczniów pięciu klas gimnazjalnych i licealnych naszej szkoły oraz nauczycieli, w której odpowiadali na pytania na temat swojego trybu życia oraz podawali propozycje, jak mogliby uczynić je zdrowszym. Miała ona na celu pobudzenie rozważań na temat zdrowia oraz działań jakie podejmują, aby zadbać o swoje ciało. Wnioski:

-mężczyźni częściej spożywają posiłki. Może być to spowodowane większym zapotrzebowaniem na kalorie.

-duży odsetek uczniów nie jada śniadań, co może przyczyniać się do mniejszej wydajności w szkole.

-uczniowie mają świadomość, iż warzywa oraz owoce są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, dlatego duży odsetek młodzieży odpowiedział ,,często” oraz ,,jem codziennie” owoce i warzywa.

-wielu uczniów nie uprawia sportu poza lekcjami wychowania fizycznego, bądź zażywa go bardzo rzadko. Należy poświęcić więcej czasu na przekonywanie uczniów o zasadności sportu.

-największą popularnością na lekcjach wychowania fizycznego cieszą się gry zespołowe.

-uczniowie są świadomi roli prawidłowego odżywiania oraz aktywności ruchowej w utrzymaniu

-większość ankietowanych prowadzi zdrowy styl życia.

-internet stanowi najpopularniejsze źródło wiedzy o zdrowiu, co pokazuje rolę nowoczesnych mediów w szerzeniu wiedzy prozdrowotnej.

Wszystkie udzielone odpowiedzi zawierały innowacyjne pomysły na poprawienie jakości życia jakie prowadzili ankietowani.

*Konkurs na najlepszy plakat pod hasłem ,,Zdrowy styl życia oraz żywienie”

*Przeprowadzenie lekcji o używkach i narkotykach na temat „Substancje uzależniające i ich wpływ na organizm”. Uczniowie obejrzeli film edukacyjny pt. ,,Kolekcjonerzy Mocnych wrażeń (moda na dopalacze)” reżyserstwa Renaty Zając. Film porusza problem sięgania przez młodych ludzi po narkotyki oraz dopalacze. Przedstawia uczniów będących rówieśnikami widzów, którzy opowiadają o swoich przeżyciach z substancjami psychotropowymi. Historie tragicznych zdarzeń osób, które miały styczność z narkotykami, były elementem uświadamiającym młodzieży wagę i konsekwencje ich działań. Po seansie, uczniowie przeprowadzili dyskusję, w której wypowiadali się na temat narkotyków oraz ich pochodnych. Zdania nie były podzielone, a uczniowie zgodzili się, iż substancje tego rodzaju są niezwykle szkodliwe i zapytani o swoje przemyślenia na temat używania takich rzeczy, stwierdzili że sięganie po nie jest rzeczą niepotrzebną.

*Spotkanie z dyrektorem Parku Wodnego w Hajnówce panem Mirosławem Chilimoniukiem. Rozmawiano o roli wysiłku fizycznego w naszym życiu oraz poradach dotyczących utrzymania ciała w dobrej kondycji. Uczniowie zostali  oprowadzeni po placówce, zapoznali się z zasadami BHP oraz udzielaniem pierwszej pomocy na basenie. Basen rekreacyjny służy także jako basen rehabilitacyjny, gdzie umieszczono sprzęty umożliwiające wykonywanie ćwiczeń.

*Zawody sportowe miały na celu zachęcić młodzież do aktywności ruchowej. Rolę sędziego pełnił pan Roman Wnuczko.

Na etapie okręgowym Aleksandra Wróbel zajęła IV miejsce. Gratuluje i zachęcam do brania udziału w tej Olimpiadzie w następnym roku.

Opiekun Szkolnego Koła PCK

Halina Chilimoniuk

Print Friendly, PDF & Email