Publiczne Gimnazjum Nr 4 przystąpiło do realizacji Powiatowego Konkursu Wiedzy pt. „Czy palenie szkodzi…?” zorganizowanym przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, Starostwo Powiatowe i Komendę Powiatową Policji w Hajnówce.

 

Celem konkursu jest zwiększenie wiedzy młodzieży na temat szkodliwego wpływu palenia papierosów na zdrowie człowieka.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas I – III szkół gimnazjalnych w powiecie hajnowskim.

Realizacja konkursu przebiegać będzie w 2 etapach. Eliminacje szkolne i powiatowe

Pierwszy etap eliminacji szkolnych dla uczniów klas I, II, i III gimnazjum jest już za nami odbył się 13.03.2017r. w naszej szkole. Gimnazjaliści pisali test sprawdzający wiedzę na temat palenia.

Drugi etap powiatowy odbędzie się w naszej szkole 28.03.2017r.

Print Friendly, PDF & Email