Starostwo Powiatowe w Hajnówce informuje, że istnieje możliwość zorganizowania w Hajnówce kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą. Kurs może być zorganizowany w przypadku zebrania około 20 kandydatów. Koszt kursu oscylować będzie w granicach 1300,00 zł

W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych uczestnictwem
w ww. kursie prosimy o zgłaszanie się do dnia 30 września 2016 r.

Zgłoszenia można dokonać: osobiście w Wydziale Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Hajnówce pokój nr 9 (parter) bądź telefonicznie – tel. 85 682 48 36.

Print Friendly, PDF & Email