W czwartek, 9 czerwca, gimnazjaliści z klasy drugiej stanęli przed wyzwaniem. Uczniowie gimnazjum, mają obowiązek udziału w realizacji projektu gimnazjalnego, który został zdefiniowany jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

W związku z tym, w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce odbyło się spotkanie uczniów, Pani Dyrektor i nauczycieli, na którym przedstawiono projekty edukacyjne:

  1. WOS i Historia: „Mniejszości narodowe i etniczne w województwie podlaskim” – opiekun; Irena Dmitruk
  2. Język polski: „Obraz Powstania Warszawskiego w literaturze i filmie” – opiekun; Alina Pietraszek
  3. Geografia: „Obszary chronione w Polsce” – opiekun; Sławomir Dębowski
  4. Wychowanie fizyczne: „Korzyści płynące z aktywności fizycznej – badania” –opiekun; Roman Wnuczko

Efekty naszej wielomiesięcznej pracy były prezentowane przez cztery grupy uczniów. Jako pierwsza zaprezentowała się grupa pani Ireny Dmitruk. Celem tego projektu było przybliżenie widzom różnorodności, jaką cechuje się Podlasie. Uczniowie przygotowali materiały pomocnicze oraz przynieśli przykładowe potrawy charakterystyczne dla poszczególnych grup etnicznych. Kolejna grupa, „pod okiem” pani Aliny Pietraszek, przygotowała prezentację na temat Powstania Warszawskiego i tego, jak było przedstawiane poprzez literaturę i film. „Obszary chronione w Polsce” – to kolejny temat prezentacji wykonanej przez grupę uczniów pod opieką pana Sławomira Dębowskiego. Gimnazjaliści opowiadali m.in. ciekawostki o każdym z Parków Narodowych. Dodatkowo, gość specjalny, prof. Bogdan Jaroszewicz przedstawił wiele ciekawych informacji o Białowieskim Parku Narodowym. Zespół pana Romana Wnuczko przygotował prezentację dotyczącą badań na temat aktywności fizycznej i korzyści płynących z uprawiania sportów.

Na zakończenie Pani Dyrektor Maria Skwarczyńska pogratulowała wszystkim zespołom i ich opiekunom za pracę i wielkie zaangażowanie w przygotowanie projektów. Wszyscy uczestnicy i goście zostali zaproszeni do degustacji tradycyjnych potraw, charakterystycznych dla mniejszości narodowych Podlasia, przygotowanych przez uczniów, których tematem projektu były „Mniejszości narodowe i etniczne w województwie podlaskim”. Natomiast uczniowie z zespołu pana Sławomira Dębowskiego przygotowali konkurs z prezentacji o parkach narodowych. Uczniowie drugiej klasy gimnazjum wykazali się sporą kreatywnością i dużą inicjatywą. Przy planowaniu pracy dokonywano samodzielnego podziału zadań w grupie a źródła informacji były trafne i zróżnicowane. Wszyscy uznali, że cele projektów były zrealizowane, a czas na przedstawienie prezentacji został efektywnie wykorzystany.

Print Friendly, PDF & Email