14 kwietnia 2016r. w MiOKB w Hajnówce odbyły się Targi Edukacyjno – Zawodowe pod hasłem „Przedsiębiorczość drogą do sukcesu” organizowane przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce i Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce.  Impreza została zorganizowana z myślą o uczniach szkół ponadgimnazjalnych, więc uczniowie klas I i II naszego liceum wzięły w niej udział. Głównym celem przedsięwzięcia było poniesienie świadomości młodzieży w zakresie podejmowania samodzielnych i trafnych decyzji dotyczących dalszego wyboru kierunku kształcenia i zawodu, zbliżenie młodzieży do środowiska pracodawców, ukazania możliwości poszukiwania i podejmowania zatrudnienia oraz podwyższania kwalifikacji w celu zwiększenia szans na rynku pracy. Licealiści mieli okazję zapoznania się z ofertą instytucji i firm wspomagających młodzież na rynku pracy, zwiedzenia stoisk, rozmowy z przedstawicielami różnych zawodów, szkół policealnych.

Print Friendly, PDF & Email