W czwartek 10 marca 2016 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Hajnówce odbył się „Dzień otwarty szkoły”. W ciągu całego dnia odwiedzali nas uczniowie klas III gimnazjum i VI szkoły podstawowej ze swoimi nauczycielami i rodzicami. Mieli oni okazję poczuć niesamowicie otwartą i przyjazną atmosferę oraz niepowtarzalny klimat naszej szkoły. Zapoznali się również z ofertą edukacyjną I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Skłodowskiej – Curie i Publicznego Gimnazjum nr 4.

W przyszłym roku szkolnym każdy uczeń rozpoczynający naukę w liceum będzie miał możliwość indywidualnego, zgodnego z własnymi potrzebami i zainteresowaniami doboru przedmiotów, których będzie uczył się w zakresie rozszerzonym, a więc w praktyce stworzy własny profil.

Cała społeczność szkolna aktywnie włączyła się organizację tego dnia. Goszczący u nas gimnazjaliści i uczniowie szkoły podstawowej mieli okazję do spotkania z dyrektorem szkoły panią Marią Skwarczyńską i nauczycielami poszczególnych przedmiotów, którzy przekazywali informacje dotyczące kształcenia w naszej placówce. W czasie zwiedzania szkoły goście mogli zobaczyć interesujące ich pracownie, rozejrzeć się po korytarzach i wziąć udział w ciekawych konkursach, zajęciach, rozwiązać przygotowane łamigłówki, obejrzeć przygotowane wystawy, doświadczenia. Oprowadzający uczniowie zapoznali gości z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych, sportowych, kół zainteresowań rozwijających uzdolnienia, zajęć, które pomagają w pokonywaniu różnorodnych trudności w nauce, a także z programami i projektami edukacyjnymi.

Print Friendly, PDF & Email