17.12.2015 obchodziliśmy Dzień Patronki Szkoły,  Marii Skłodowskiej – Curie.

W celu uświadomienia uczniom naszej szkoły osiągnięć tej wybitnej postaci  członkowie Samorządu Uczniowskiego przygotowali wystawę szczegółowo prezentującą nie tylko dorobek naukowy Marii Skłodowskiej ale również jej fascynujący życiorys.

Odbył się także uroczysty apel  poświęcony naszej patronce, który również przygotowali uczniowie z SU.

Dzięki przedstawieniu życiorysu noblistki w postaci fabularyzowanych scenek, udało się nieco “odbrązowić” tę postać i uczynić ją bliższą młodym ludziom.

Mamy nadzieję, że efektem tych działań będzie większa świadomość wśród uczniów jak nietuzinkową postacią była nasza patronka Maria Słodowska – Curie.

Samorząd Uczniowski

Print Friendly, PDF & Email