Dnia 26 czerwca 2015 roku odbyło się zakończenie roku szkolnego. O godzinie 9,00 w sali gimnastycznej zgromadzili się uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Swoją obecnością uroczystość uświetnili przybyli goście: starosta Powiatu Hajnowskiego Mirosław Romaniuk oraz delegacja z Niemiec, przedstawiciele Urzędu Nordsee-Treene i Stowarzyszenia “Przyjaciele Hajnówki”.

Wszystkich zebranych powitała dyrektor szkoły Maria Skwarczyńska. Pani dyrektor dokonała podsumowania minionego roku szkolnego bogatego w różnorodne przedsięwzięcia, takie jak apele rocznicowe, uroczystości szkolne, sesja popularnonaukowa, udział w projektach edukacyjnych i kołach zainteresowań. Uczniowie liceum i gimnazjum, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauce, otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe. Starosta Mirosław Romaniuk życzył młodzieży udanych i bezpiecznych wakacji. Goście z Niemiec wręczyli wytypowanym przez szkołę trzem uczennicom nagrody za działalność społeczną.

Uroczystość zakończyła się częścią artystyczną przygotowana przez Samorząd Uczniowski.

Print Friendly, PDF & Email