W roku szkolnym 2014/2015 gimnazjaliści z klasy drugiej stanęli przed nowym wyzwaniem. A mianowicie, uczniowie gimnazjum, w którym obowiązuje nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego, mają obowiązek udziału w realizacji projektu gimnazjalnego, który został zdefiniowany jako zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu rozwiązanie konkretnego problemu z zastosowaniem różnorodnych metod.

W związku z tym, w dniu 18 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Marii Curie – Skłodowskiej w Hajnówce odbyło się spotkanie uczniów, Pani Dyrektor i nauczycieli, na którym przedstawiono projekty edukacyjne:

1. „Sąsiedzi Polski” – opiekun projektu p. Sławomir Dębowski

2. „Moje rady zdrowotne dla rodziny” – opiekun projektu p. Halina Chilimoniuk

3. „Wpływ ćwiczeń fizycznych na zdrowie człowieka” – opiekun projektu p. Roman Wnuczko

4. „Sposoby prowadzenia wojen w I połowie XX wieku” – opiekun projektu p. Małgorzata Leszczyńska

5. „Ciekawe zjawiska fizyczne – pioruny” – opiekun projektu p. Katarzyna Wakulińska

Efekty naszej wielomiesięcznej pracy były prezentowane przez pięć grup uczniów. Jako pierwsza zaprezentowała się grupa pani Małgorzaty Leszczyńskiej. Celem tego projektu było przybliżenie widzom przebiegu największych konfliktów zbrojnych w naszych dziejach. Uczniowie podczas omawiania przygotowanej na ten temat prezentacji byli ubrani w oryginalne mundury z okresu wojny. Kolejna grupa, „pod okiem” pana Romana Wnuczko, przygotowała prezentację na temat wpływu ćwiczeń na nasze zdrowie fizyczne. Projekt ten miał na celu zrozumienie jak ważne jest dla nas uprawianie sportu. „Sąsiedzi Polski” – to kolejny temat prezentacji wykonanej przez grupę uczniów pod opieką pana Sławomira Dębowskiego. Gimnazjalistki opowiadały m.in. ciekawostki o każdym z państw sąsiadujących z Polską. Zespół pani Haliny Chilimoniuk przygotował prezentację dotyczącą prawidłowego odżywiania oraz skutków stosowania niewłaściwych diet. Ostatni projekt został zaprezentowany przez uczniów, których opiekunem była pani Katarzyna Wakulińska. Zespół ten przedstawił nam w formie prezentacji multimedialnej informacje na temat piorunów, wyładowań atmosferycznych i tego, jakie środki bezpieczeństwa powinniśmy zachować podczas burzy.

Na zakończenie Pani Dyrektor Maria Skwarczyńska pogratulowała wszystkim zespołom i ich opiekunom za pracę i wielkie zaangażowanie w przygotowanie projektów. Wszyscy uczestnicy i goście zostali zaproszeni do degustacji tradycyjnych potraw krajów sąsiadujących z Polską przygotowanych przez uczennice, których tematem projektu byli „Sąsiedzi Polski” oraz dietetycznych przekąsek, zaserwowanych przez dziewczyny z grupy pani Haliny Chilimoniuk. Natomiast chłopcy z zespołu pani Małgorzaty Leszczyńskiej przygotowali makiety, które przedstawiały poszczególne elementy przebiegu bitew stoczonych podczas II wojny światowej a także można było zobaczyć jak wyglądał mundur żołnierza z tamtego okresu.

Uczniowie drugiej klasy gimnazjum wykazali się sporą kreatywnością i dużą inicjatywą. Przy planowaniu pracy dokonywano samodzielnego podziału zadań w grupie a źródła informacji były trafne i zróżnicowane. Wszyscy uznali, że cele projektów były zrealizowane, a czas na przedstawienie prezentacji został efektywnie wykorzystany.

Ewelina Onopiuk

(klasa II gimnazjum)

Print Friendly, PDF & Email