za wyniki w nauce, osiągnięcia sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2014/2015 przyznawane uczniom klas V-VI szkoły podstawowej, I-III gimnazjum, uczęszczających do szkół znajdujących się na terenie miasta Hajnówka oraz absolwentom hajnowskich gimnazjów kontynuującym naukę w I klasach szkół ponadgimnazjalnych.

Celem stypendium Burmistrza Miasta Hajnówka imienia Pelagii Ponieckiej jest promowanie i wyróżnianie uczniów uzdolnionych, wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami w nauce, osiągnięciami sportowymi i artystycznymi.

Stypendium może być przyznane uczniowi gimnazjum jeśli spełnił co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  • uzyskał średnią ocen minimum 5,5 i co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania,
  • uzyskał tytuł laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu co najmniej wojewódzkim, który w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen minimum 5,2 i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
  • zdobył medal w zawodach sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim i posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
  • zajął I-III miejsce na festiwalu, konkursie, wystawie bądź przeglądzie o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz posiada co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania,
  • posiada znaczny dorobek artystyczny potwierdzony na przykład publikacją oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

Termin składania wniosków to 30 czerwca 2015r.

Szczegółowe informacje u pedagoga szkolnego i na stronie

http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/WDU_B/2015/1556/oryginal/akt.pdf

Print Friendly, PDF & Email