Stypendium może być przyznane dla uczniów uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą prowadzonych przez Powiat Hajnowski z wyjątkiem szkół dla dorosłych.

Stypendium mogą otrzymywać uczniowie po ukończeniu pierwszego roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

Stypendium może być przyznane uczniowi, który w klasyfikacji rocznej otrzymał średnią ocen co najmniej 5,0 i wzorowe zachowanie.

Wnioski o przyznanie stypendium mogą składać dyrektorzy szkół i samorząd uczniowski do dnia 30 czerwca każdego roku w Starostwie Powiatowym w Hajnówce w Wydziale Spraw Społecznych.

Stypendia przyznaje Zarząd Powiatu Hajnowskiego na wniosek Kapituły w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Wysokość stypendium wynosi 200,00 zł miesięcznie i wypłacane jest przez 10 miesięcy.

Szczegółowe informacje u pedagoga szkolnego i na stronie:

http://g.ekspert.infor.pl/p/_dane/akty_pdf/U77/2013/213/3948.pdf

Print Friendly, PDF & Email