stypendia

Aby ubiegać się o stypendium w XIV edycji programu (2015/2016) musisz:

 • ukończyć szkołę ponadgimnazjalną w 2015 r. i być maturzystą z 2015 roku,
 • zostać przyjęty na I rok dziennych studiów I stopnia, lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych,
 • pochodzić ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców.
  Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzić z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1.225 zł netto, lub 1.400 zł netto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • osiągać dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze. Liczbę punktów oblicz sam, stosując Algorytm.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie. Dodatkowo musisz spełnić przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • pochodzić z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców, lub opiekun prawny pracował w PGR nie mniej niż 2 lata (wykaz oddziałów terenowych ANR i ich dane adresowe znajdziesz tutaj) – SEGMENT IA

lub

 • być uczestnikiem III etapu (finałowego) ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej w trakcie nauki w szkole ponadgimnazjalnej (wykaz olimpiad kwalifikujących do stypendium znajdziesz tutaj) – SEGMENT IB

lub

 • być wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka) – SEGMENT IC

lub

Aplikowanie o stypendium pomostowe składa się z następujących kroków:

 1. Zapoznaj się z opisem Programu Stypendiów Pomostowych;
 2. Zobacz jakie warunki musisz spełnić aby móc uczestniczyć w Programie;
 3. Zapoznaj się z regulaminem i wykazem niezbędnych dokumentów;
 4. Jeśli spełniasz warunki, złóż wniosek on-line. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 17 sierpnia 2015 (do godz.16.00);
 5. Wydrukuj złożony on-line wniosek i wraz z niezbędnymi załącznikami prześlij do 24 sierpnia 2015 na adres uwidoczniony na wydrukowanym wniosku (zgodnie z regulaminem Programu).

Szczegółowe informacje o Programie „ Stypendia pomostowe” na stronie http://www.stypendia-pomostowe.pl/

Print Friendly, PDF & Email