serce

Cele konkursów:

1. Popularyzowanie twórczości artystycznej dzieci i młodzieży w kontekście działalności dobroczynnej.

2. Kształtowanie i promowanie bezinteresownej pomocy ludziom potrzebującym, cierpiącym, wrażliwości społecznej poprzez twórczość artystyczną.

3. Kształtowanie postaw wolontaryjnych u dzieci i młodzieży.

4. Propagowanie idei hospicyjnej poprzez kampanię „Pola Nadziei”.

 

1. Konkurs na projekt maskotki

Zasady konkursu:

1. Tematem konkursu jest zaprojektowanie i nazwanie maskotki promocyjnej Fundacji „Pomóż Im”.
2. W konkursie nie będą brane pod uwagę prace zawierające tylko nazwę maskotki, lub tylko projekt bez nazwy.
3. Prace konkursowe powinny być przygotowane w formie rysunku wykonanego ręcznie lub komputerowo. Technika rysunku dowolna (akwarela, pastele, plakatówka, wycinanka, kredki, techniki mieszane) format A4 lub na płycie CD; pełny kolor.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie propozycje projektu maskotki.

 

2. Konkurs na hasło promujące kampanię „Pola Nadziei”

Zasady konkursu:

1. Hasło ma za zadanie zachęcić szkoły i przedszkola do włączenia się w kampanię „Pola Nadziei” prowadzoną przez Fundację „Pomóż Im” oraz wspieranie jej podopiecznych,
2. Hasła powinny być przekazane w formie wydruku komputerowego,
3. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 2 propozycje hasła

 

3. Konkurs na plakat kampanii „Pola Nadziei”

Zasady konkursu:

1. Technika wykonania dowolna.
2. Format pracy A3 lub A4.
3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie propozycje plakatu kampanii.

4. Konkurs na Logo kampanii „Pola Nadziei”

Zasady konkursu:

1. Logo powinno zawierać element graficzny i napis: Pola Nadziei Fundacji „Pomóż Im”.
2. Logo kampanii będzie wykorzystywane w ramach kampanii „Pola Nadziei” przez Fundację „Pomóż Im” i w związku z tym powinno się jednoznacznie kojarzyć z samą kampanią jak i Fundacją.
3. Projekt logo może być dostarczony w formie rysunku, szkicu, grafiki komputerowej.
4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie dwie propozycje na logo kampanii .

 

Składanie prac konkursowych do pedagoga szkolnego do 20 kwietnia 2015r. do godz. 14.00

Szczegółowe informacje u pedagoga szkolnego

Print Friendly, PDF & Email