Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły mają możliwość wykazania się wiedzą i umiejętnościami matematycznymi biorąc udział w Konkursie Matematycznym Pangea organizowanym przez Międzynarodowe Szkoły Meridian i Uczelnię Vistula. Głównym założeniem konkursu jest propagowanie matematyki wśród młodzieży, a celem m.in. zwiększenie motywacji i zainteresowania uczniów nauką, rozwijanie zdolności uczniów do nauki i zapewnienie im integracji.

Konkurs przebiega etapowo:

I etap (szkolny) odbędzie się 03.03.2015r.150 najlepszych osób w każdej kategorii uzyska prawo do uczestnictwa w etapie finałowym.
II etap (finałowy) odbędzie się 17.04.2015r. na Uczelni Vistula w Warszawie i Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Dla najlepszych czekają atrakcyjne nagrody. Zapraszam do zabawy i rywalizacji.
Zgłoszenia przyjmuję do 27.02.2015r.

Małgorzata Sadowska

Print Friendly, PDF & Email